Gezonde Pluimveehouderij

Milieudefensie heeft een Raad voor Regionaal Veevoer samengesteld waarin Ruud Zanders, lector Gezonde pluimveehouderij bij Aeres Hogeschool Dronten, zitting mocht hebben. Het rapport "Naar 100% regionaal eiwit" is 18 maart 2016 gepubliceerd. In het rapport worden de kansen en knelpunten beschreven voor eiwitrijke veevoergrondstoffen. Naar aanleiding van het rapport zijn er kamervragen gesteld: Carla Dik-Faber mist visie en ambitie voor teelt veevoer in Europa - ChristenUnie.nl

Contactpersoon: Ruud Zanders, r.zanders@aeres.nl