Lectoraat Duurzaam bodembeheer

2023

2019

2018

2017

2016

 • Inauguratie lector Gera van Os, ´Met je kop in het zand´, oktober 2016 (Wilt u deze publicatie per post ontvangen? Dan kunt u deze hier aanvragen.
 • Brainstorm graslandkompas, febr. 2016

2015

 • Onderzoek goed bodembeheer, dec. 2015
 • Plant Kennisdag presenteert Lectoraat Duurzaam Bodembeheer, nov. 2015
 • Nematologen in de klas, nov. 2015
 • Ondernemers Veldleeuwerik maken kennis met lectoraat Duurzaam Bodembeheer, 24 nov. 2015
 • Excursie voor Geo en Media en Design creatief afgerond
 • De bodem kan van alles zelf, Akker no. 2, februari 2015, interview met lector Gera van Os
 • Over de bodem is nog zo veel te leren, Boerderij, februari 2015, interview met lector Gera van Os

Presentaties 2015

 • 29 oktober 2015 KNPV Werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie, Wageningen - presentatie over fosfaat-arme organische materialen als alternatief voor dierlijke mest.
 • 13 november 2015 Symposium Uienteelt bij De Groot en Slot
 • 20 november 2015 KNPV Werkgroep Nematologie, CAH Dronten – presentatie over Oplosbare koolstoffracties als indicatoren voor bodemweerbaarheid
 • 24 november 2015 Kennisdag OVP Plant, Warmonderhof Dronten  
 • Presentatie over het Lectoraat Duurzaam Bodembeheer: de context, de inhoudelijke speerpunten, de inbedding en de werkwijze van het lectoraat 26 november 2015 KNPV Najaarsbijeenkomst, CAH Dronten – presentatie over het lectoraat Duurzaam Bodembeheer
 • Workshop over Lesmateriaal Bodem - In deze workshop wordt een overzicht gegeven van bestaande en nieuwe lespakketten over bodemgezondheid voor MBO en HBO. Daarnaast hebben de deelnemers ook een belangrijke inbreng bij de uitwisseling van inspirerende lesideeën en het inventariseren van kennisleemtes in het bestaande aanbod.
 • 24 november 2015 Kennisbijeenkomst Stichting Veldleeuwerik, CAH Dronten – presentatie over vitale bodems in Flevoland
 • 2-5 december 2015 Conference on Ecology of Soil Microorganisms, Praag – presentatie met de titel ‘An indicator for disease suppression: linking soil chemistry to microbiology using dissolved organic carbon fractionation.’