Onderzoeksprogramma Wijsheid

2018

 • Van den Berg, N. De Jong, F., Seuneke, P., & de Terra werkgroep regioleren (2018). Een ‘foto’ van regioleren bij Terra mbo (eindrapport). Wageningen: Aeres Hogeschool Wageningen.
 • Weltevrede, I., Houtkamp, B., & Ruijters, M. (2018). Over vakgenootschappen en voor vakcirkels. Den Haag: Provincie Zuid Holland.
 • Hoed, J., & Frijters, S. (2018). Analyse VO-eindexamens op kennis en vaardigheden duurzame ontwikkeling: Welke kennis en vaardigheden zijn basaal voor AHW? Wageningen: Aeres Hogeschool Wageningen.
 • Aeres Hogeschool Wageningen (2018). Structuurrapport Bijzondere Leerstoel; De leerpsychologische en didactische aspecten van kennis creëren als vorm van responsief leren in de context van een duurzamere wereld. Wageningen: Aeres Hogegeschool & Open Universiteit.

2017

 • Gallo, M. Lectoraat Biomimicry: Activities Plan, Sept 2017 - Sept 2018. Ministerie van Economische Zaken, Directie Agro- en Natuurkennis.
 • Van Oeffelt, T. P. A., Ruijters, M. C. P., & Wortelboer, F. Q. C. (2017). Handreiking voor begeleiders: Vormgeving van een transformatief leertraject. In T. P. A. van Oeffelt (Ed.), Responsief Leiderschap: hefboom voor transformatie. Verslag van het onderzoeksproject Responsief Leiderschap in AOC. Wageningen: Aeres Hogeschool Wageningen.
 • Velden, I. G. H., & Van Oeffelt, T. P. A. (2017). Responsief Leiderschap. Wat is dat? In T. P. A. van Oeffelt (Ed.), Responsief Leiderschap: hefboom voor transformatie. Verslag van het onderzoeksproject Responsief Leiderschap in AOC. Wageningen: Aeres Hogeschool Wageningen.
 • Van den Berg, N., Nova, B. & Potiek, S. (red.) (2017). Doorstroom in de groene beroepskolom. Integraal eindrapport NRO-project 405-14-580-002. Rotterdam/’s-Hertogenbosch/Amersfoort: Strix Aluco – onderzoek & innovatie/KPC-Groep/CPS/VBG. Te verkrijgen van https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2015/05/Eindrapportage-groene-doorstroomonderzoek-2014-2016-NRO-j.pdf
 • Wortelboer, F. Q. C., Ruijters, M. C. P., & Van Oeffelt, T. P. A. (2017). Handreikingen voor teamleiders: werkvormen. In T. P. A. van Oeffelt (Ed.), Responsief Leiderschap: hefboom voor transformatie. Verslag van het onderzoeksproject Responsief Leiderschap in AOC. Wageningen: Aeres Hogeschool Wageningen.
 • De Jong, F. (2017). Ontwikkelingen in de lectoraten Kenniscreatie & Ecologisch intelligent denken en Responsief onderwijs. Beschrijving ten behoeve van de interne audit van het lectoraat. Wageningen, Aeres Hogeschool Wageningen.
 • Ruijters, M. (2017). Ontwikkelingen in het lectoraat Profesionele identiteit en Organisatieontwikkeling. Beschrijving ten behoeve van de interne audit van het lectoraat. Wageningen, Aeres Hogeschool Wageningen.
 • Van den Berg, N. (2017). Ontwikkelingen in het lectoraat ‘Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers’, onder leiding van Niek van den Berg. Beschrijving ten behoeve van de interne audit van het lectoraat. Wageningen, Aeres Hogeschool Wageningen.

2016

 • De Jong, F.P.C.M. (2016). Factsheet: Gebruik moderne onderwijsmiddelen door docenten Aeres breed. Wageningen: Aeres Hogeschool Wageningen.

2013

 • De Jong, F. P.C.M., & Huijvoort, M.A.E. (2013). E-Learning voor Agri & Food sector voor het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Agri & Food (CIV). Wageningen: Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool.
 • De Jong, F.P.C.M., & Huijgevoort, M. (2013). Post-initieel leren: Hoeveel, wanneer, wat en hoe lost de sector dat op?  Wageningen: Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool.
 • Richardson, R., & Verhoeven, C. (2013). Het diversiteitklimaat op Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool. Wageningen: Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool.
 • Ruijters, M., Van de Braak, E., & Van Oeffelt, T. (2013). Topclass: Professionele Identiteit als weg naar excellentie. Wageningen: Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool.

2012

 • De Jong, F.P.C.M. (2012). Een inspirerend Helicon den Bosch. Verslag innovatiegroep Helicon den Bosch.Wageningen: Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool.
 • De Jong, F.P.C.M., & Huigevoort, M. (2012). De praktijk als leidraad in een doorlopende leerweg: tussenrapportage. Wageningen: Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool.
 • Rietveld, N., Op den Buijs, T., & Richardson, R. (2012). Kleur Bekennen III. De sociaal Veilige Werk en Leefomgeving binnen Defensie. Multiculturele attituden van Defensiemedewerkers en veranderingen sinds 2006. Breda: NLDA Faculteit  Militaire Wetenschappen. Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool.
 • Van Oeffelt, T.P.A., Ruijters, M.C.P & Wesselink,R. (2012). Competentieprofiel voor de ervaren ‘groene’ docent. Project 2 van het programma ‘ProDo – Professionele Ontwikkeling van Docenten in het Groene Onderwijs’. Intern verslag. Wageningen: Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool.

2011

 • De Jong, F.P.C.M. (2011). Anticiperen op post-initieel leren:GKC-inventarisatie naar hoe programma’s en onderwijs inspeelt en beter in kan spelen op de post-initiële leerbehoeften. Wageningen: Stoas Wageningen|Vilentum Hogeschool.
 • Spreeuwenberg, L. (2011). Resultaten en opbrengsten Lis in kenniskring. (intern rapport). Wageningen: Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool.