Onderzoeksprogramma Wijsheid

2018

 • Groenink, K., Van Doesum, K., Van den Berg, N., Wevers, M. & Rozendaal, J.  (2018).  Masteropgeleide docenten als aanjagers van onderzoekend werken aan onderwijskwaliteit in het mbo. Startaanvraag voor PPO Beroepsonderwijs, derde ronde 2018-2019, NRO (gehonoreerd).
 • Seuneke, P. (2018). Responsief opleiden voor een toekomstbestendige mbo-professional. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek (PPO), Beroepsonderwijs, derde ronde 2018-2019. (niet gehonoreerd).

2017

 • De Jong. F. (2017) KBdex learning analytics. Erasmus+ KA1 learning mobility. Japan.  (Honored, running; 2017-1-NL01-KA107-035062)
 • De Jong, F., Laitinen–Väänänen, S, Pedaste, M., Leijen, A..Ramos, J., Melkas, M., & Catanco, A., (2017) Video-Supported Education Alliance –ViSuAL. Erasmus+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices-Knowledge Alliance. (honored of 1 of 22 out of 168, running January 2018-2020; 588374-EPP-1-2017-1-NL-EPPKA2-KA) 
 • De Jong, F., Laitinen–Väänänen, S, Pedaste, M., Leijen, A..Ramos, J., Melkas, M., & Catanco, A., (2017) Evidence-based practices for Video-supported collaborative learning (ViVid). Erasmus+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices- strategic patnerships. (not honored: 63801E5D92B989F0)
 • Den Boer, P.R., Broek, J., Groenink, K., Van Kempen, L., Kroskinsky, K., Kruijer, T., Luke-Mulder, F., Rozendaal, J.. Stokman, J., Teurlings, C., Wevers, M. Wijnands,, E., Van Bemmelen, M., & Van den Berg, N. (2017). Versterking Onderzoekend Vermogen. Aanvraag NRO Call Beroepsonderwijs 2017 (niet gehonoreerd).
 • Groenink, K. Timmerman, J., Broek, J., Den Boer, P., Den Brok, P., Daansen, C., Kroskinsky, K., Kruijer, T., Luke-Mulder, F., Nawijn, A., Rozendaal, J., Runhaar, P., Teurlings, C., Van Bemmelen, M., Van den Berg, N., Van Kempen, L., Wevers, M., & Wijnands, E. (2017). Masters in Teams. Vooraanmelding NRO Call Langlopend Onderwijsonderzoek 2018 (negatief advies).
 • INRA, TEAGASC, AERES( De Jong), INOVISA, USC, et. al. (2017) Community of Education for Rural Empowerment through Sustainability( CERES). Horizon2020 RUR 13 1e phase. ((Honored, access to the 2de submission phase September 2017)
 • INRA, TEAGASC, AERES( De Jong), INOVISA, USC, et. al. (2017) Community of Education for Rural Empowerment through Sustainability( CERES). Horizon2020 RUR 13 2e phase. (2e submission phase September 2017) 
 • Laitinen–Väänänen, S, De Jong, F., NG, J., Kopnov, V. Tregubova, T., Ageeva, O., Al-Zoubi, A., Al-Jufout, S., & Matouq, M. (2017) Professional Development of Vocation Education Teachers with European Practices / Pro-VET. Erasmus+ KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practice. Capacity building in de field of Higher Education. (not honored)  
 • Minnaert, A., Kupers, E., De Boer, A., & De Jong, F. (2017). Differentiatie binnenstebuiten: een onderzoek naar differentiatie op verschillende niveaus en binnen verschillende domeinen. [Differentiation inside out: a study on differentiation on different levels and domains]. Programme for Education Research 2016-2019 Subsidy round 2016-2017. (sept 2017-sept2021). (Honored: NRO 405.17300.020).
 • Van Oeffelt, T.P.A. (2017), Samen op zoek naar goed werk: professioneel framen van de opgave. Research Proposal NRO, gehonoreerd. 
 • Woudt-Mittendorff, K.M., Duesman, M., Nawijn, A., Nije-Bijvank, M., Rikkerink, M., Snijders, M.. Truyen, K., Van den Berg, N., Van der Voort, S., Wanschers, E., & Weijmans, M. (2017). Verbinding in de beroepskolom. Aanvraag NRO Call Beroepsonderwijs 2017 (niet gehonoreerd).

2016

 • De Jong, F. (2016). Hoe ver zitten we in het proces? Monitoring onderzoek naar ‘regio/maatschappelijk ondernemend/groenlyceum’-leren Terra breed mede in het kader van responsief onderwijs AOC Terra, Groningen. 
 • Velazquez Godinez, E. De Jong, F. , Kirschner, P.A., & Van Bruggen, J. (2016). Analysing knowledge building discourse of students in social forum based on a key concepts coverage approach: Post doc aanvraag NOW/NRO voor buitenlandse PHD=postdoc. NRO dossiernummer 405.16380.009.
 • Berendser, A.A. & e.a. (2016). Het toekomstperspectief van de leerling centraal. NRO Onderzoeksvoorstel voor Praktijkgericht onderzoek naar Groen Onderwijs 2016, ingediend door Terra i.s.m. AHA, AHW, Clusius, Groene Welle, Groenhorst, KBA, Melanchton, ROC West-Brabant, UvA/KI en WUR.
 • Den Boer, P.R. & e.a. (2016). Versterking Onderzoekend Vermogen. NRO Onderzoeksvoorstel Beroepsonderwijs 2017, ingediend door ROC West-Brabant i.s.m. AHW, HR, Groenhorst, ID-College, NOVA College, Onderzoekend Leren, ROC Leiden, Scalda en TOiP.
 • Woudt-Mittendorff, K.M. & e.a. (2016). Verbinding in de beroepskolom – Samen leren en werken in grensoverschrijdende Communities of Practice. NRO Onderzoeksvoorstel Beroepsonderwijs 2017, ingediend door Saxion i.s.m. AHW, Het Erasmus Almelo, ROC van Twente en Twents Carmel College.

2015

 • Van den Berg, N. (2015). Tools voor teamleren. NRO-aanvraag (in behandeling). In samenwerking met Groenhorst, Onderzoekend Leren, ROC-West-Brabant, ROC Leiden, NOVA-College, Hogeschool Rotterdam, ID-College, TOIP.

2014

 • Van Oeffelt, T.P.A, M.C.P. Ruijters & F. Wortelboer (2014). Ontwikkeling van responsief leiderschap in AOC.Aanvraag (geaccepteerd) voor een onderzoeksvoorstel voor Groen Onderwijsonderzoek 2014 – 2015 NRO Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek (PPO).
 • Frijters, S. (2014). Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling. NRO-aanvraag. Supervisors: Prof dr. W. Veugelers, lector: Niek van den Berg, dr. Harm Biemans
 • Van Benthum, N. (2013). Teachers’ professional development in Assessment for Learning. NWO Doctoral grant for teachers. Supervisors: prof. dr. M. Mulder, lector dr. F. de Jong, dr. J. Gullikers.

2013

 • Van Benthum, N. (2013). Teachers’ professional development in student assessment. NWO Doctoral grant for teachers. Supervisors: prof. dr. M. Mulder, lector dr. F. de Jong, dr. J. Gullikers.
 • Van Oeffelt. T. (2013). Belang en werking van reframing in onderwijsvernieuwing. NWO Doctoral grant for teachers. Supervisors: prof. J.M. de Heer, lector dr. M. Ruijters MLD.
 • Frijters, S. (2013). De groene omgeving als katalysator voor leren deel II. WURKS aanvraag. Supervisors: Lector dr. R. Richardson, dr. H. Biemans.
 • Lakens, P., Van Dam, R. (2013, not accepted). Transcultureel Food Onderwijs Nederland en Suriname. KIGO aanvraag. Supervisors: lector dr. R. Richardson, P. lakens en drs. R. van Dam.

2012

 • Nawijn, A. (2012, not accepted). Kritische dialogen over duurzaamheid in het groene onderwijs. RAAK-PRO aanvraag . Supervisors: lector dr. R. Richardson, prof. dr. W. Veugelers, dr. J. Schuitema.
 • Van Oeffelt, T. P. A. (2012, not accepted). Samen écht vernieuwen – Een verkenning van de rol van epistemic frames in onderwijsvernieuwing. NWO Doctoral grant for teachers. Supervisors: prof. dr. P.R.J. Simons, lector dr. M. Ruijters MLD.
 • Van Benthum, N. (2012. not accepted). Teachers’ professional development in Assessment for Learning.NWO Doctoral grant for teachers. Supervisors: prof. dr. M. Mulder,  lector dr. F. de Jong, dr. J. Gullikers.

2011

 • De Beus, M., & De Jong, F. (2011). De kracht van het groen onderwijs als economische waarde. Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innnovatie: Aanvraag Groene plus lectoraten. I.s.w.m. AOC-Raad.
 • Van Oeffelt, T. P. A. (2012, not accepted). De rol van persoonlijke en gemeenschappelijke opvattingen in de professionele ontwikkeling van docenten. NWO Doctoral grant for teachers. Supervisors: prof. dr. P.R.J. Simons, lector dr. M. Ruijters MLD.
 • Palmen, R. (2012, not accepted). Tablet pc als transitional object voor leerlingen met een separatie- en/of sociale angststoornis en de pedagogisch en didactisch ondersteuning door docenten. NWO Doctoral grant for teachers. Supervisors: prof. dr. P. Kirschner (OU) & lector dr. F. de Jong (Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool).
 • Van Benthum, N., & De Jong, F. (2011, accepted). Toetsen en beoordelen als hefboom voor competentieontwikkeling. HBPO-project inclusief onderzoek. i.s.w.m. WUR, HAN, Groenhorst college, Bedrijf Veldhoef, & Koninklijke Ginkel Groep).
 • Grobbe, M. (2011, accepted). Apport!: Sluipwespen in gebruik als speurneus. NWO Doctoral grant for teachers. Supervisors: Promotor: prof. Dr. L.E.M. Vet (Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).
 • Van Heijst, H. (2011, accepted). Kennisontwikkeling in een online leeromgeving: naar een beter resultaat.NWO Doctoral grant for teachers. Supervisors: prof. dr. P. Kirschner (OU) & lector dr. F. de Jong (Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool).