Onderzoeksprogramma Wijsheid

2019

 • De Jong, F. (2019) Rede in verkorte vorm uitgesproken op vrijdag 15 November 2019 bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Responsief leren en kennis construeren, ingesteld door Aeres Hogeschool Wageningen aan de Open Universiteit Heerlen: Kennis in-(ter)-actie : responsief leren als kennis construeren.

2018

 • Gallo, M. (2018). Biomimicry: “Learning from nature for sustainable solutions”. Wageningen: Aeres University of Applied Sciences. 
 • Gallo, M. (2018). Biomimicry: “Leren van de natuur voor duurzame oplossingen”. Wageningen: Aeres Hogeschool Wageningen. 
 • Camps, J. (2018). [Beeswax plant object]. In K. Van Moerbeke (Ed.), International Floral Art 2018-2019 (pp. 60). Oostkamp: Stichting Kunstboek.
 • Helms-Lorenz, M., Schellings, G., Van der Wolk, W., Aarts, R., Runhaar, P., Wallenaar , Vollaard, M. Hobma, M., J., Steverink, G., Derksen, K., Breymann, I., Melief, K., Zwart, R., Zwarteveen, A., . Buitink, J., & Flens, P. (2017). De driejarige begeleiding van startende leraren in Nederland. In S. de Vos, J. de Wilde, & S. Beausaert (Reds.), Start to Teach (pp. 55-77). Antwerpen: Garant Publishers.
 • Ruijters, M. C. P. (2018). Queeste naar Goed werk. Over krachtige professionals in een lerende organisatie. Deventer: Vakmedianet.

2017

 • De Jong, F., Corten, H., & De Jong, C. (2017) ‘4C your way’: a competence framework for measuring competence growth from secondary vocational to higher education and curriculum design. In: M. Mulder (Ed.) Competence-based Vocational and Professional Education Bridging the World of Work and Education. The Springer series Education for the Changing World of Work, edited by M. Mulder, Chapter 25, pp. 
 • Ruijters, M. C. P. (2017). Leren in verandering. Over lerende organisaties, professionele teams en goed werk. (Inaugurele les) Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Ruijters, M. C. P. (2017). Liefde voor Leren. Over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties (geheel herziene versie). Deventer: Kluwer.
 • Ruijters, M. (2017). Leren in verandering. Over de lerende organisatie, professionele teams en goed werk. M&O 2017 6 Leren in Verandering, (6), 73–88.
 • Van Oeffelt, T. P. A., Ruijters, M. C. P., Van Hees, A. A. J. C., & Simons, P. R. J. (2017). Professional Identity, a Neglected Core Concept of Professional Development. In K. Black, R. Warhurst, & S. Corlett (Eds.), Identity as a Foundation for Human Resource Development (pp. 237–252). New York, Abingdon: Routledge. (peer reviewed)
 • Ruijters, M.C.P. (2017), De informele leeroceaan, Zestor.
 • Van Oeffelt, T. P. A. (Ed.) (2017). Responsief Leiderschap: hefboom voor transformatie. Verslag van het onderzoeksproject Responsief Leiderschap in AOC. Wageningen: Aeres Hogeschool Wageningen.
 • Van Oeffelt, T. P. A., & Ruijters, M. C. P. (2017). Verkenning in theorie en praktijk: professionele frames in dit traject en in organisatieontwikkeling. In T. P. A. van Oeffelt (Ed.), Responsief Leiderschap: hefboom voor transformatie. Verslag van het onderzoeksproject Responsief Leiderschap in AOC. Wageningen: Aeres Hogeschool Wageningen.

2016

 • De Jong, F., Corten, H., & De Jong, C. (2016) ‘4C your way’: a competence framework for measuring competence growth from secondary vocational to higher education and curriculum design. In: M. Mulder (Ed.) Competence-based Vocational and Professional Education Bridging the World of Work and Education. The Springer series Education for the Changing World of Work, Chapter 25, pp.555-587; DOI: 10.1007/978-3-319-41713-4_26
 • Frijters, S. (2016). Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon Doen! Wageningen: Stoas Wageningen | vilentum Hogeschool.
 • Ruijters, M.C.P. (2016). Pruning for Growth. On the essences of learning and development. Wageningen: Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool.
 • Seuneke, P. (Ed.). (2016). Education for a sustainable agri-food system. Wageningen: Aeres Hogeschool Wageningen.
 • Van den Berg, N. (2016). Boundary Practices. Educators and researchers in development. (Public lecture in abridged form delivered at the start of the lectorate Boundary crossing Practices of Educators and Researchers.) Wageningen: Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool.
 • Velázquez, E., Raté, S., & De Jong, F. (2016). Analysing Students’ Knowledge-Building Skills By Comparing Their Written Production To Syllabus. Proceedings International Conference on Collaborative Learning. Belfast, UK, September 21-23.

2015

2014

 • Gulikers, J. & Benthum, N. van (2014). Competentietoetsing. In H. van Berkel, A. Bax & D. Joosten-ten Brinke (Editors), Toetsen in het Hoger Onderwijs. Houten: Bohn-Stafleu van Loghum.

2013

 • Richardson, R. & Kramer, E.H. (2013). Abduction as the type of inference that characterizes the development of a Grounded Theory. In A.  E. Clarke and K. Charmaz (eds.). Grounded Theory and Situational Analysis. Thousand Oaks: Sage.
 • Ruijters, M.C.P., Van de Braak, E., & Van Oeffelt, T.P.A. (2013). Topclass. Professionele identiteit als weg naar excellentie. Wageningen: Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool.
 • Simons, P.R.J., & Ruijters, M.C.P. (2013). The real professional is a Learning Professional. In S. Billett, C. Harteis and H. Gruberb  (Eds.). International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning. Berlin: Springer Verlag.

2012

 • De Jong, F.P.C.M. (2012). Kenniscreatie (Carl Bereiter en Marlene Scardamalia). In M.C.P. Ruijters & P. R.J. Simons, (Eds). Canon van het leren, 50 concepten en hun grondleggers, p. 287-300. Deventer, Kluwer.
 • De Jong, F.P.C.M. (2012). Zelfgestuurd leren (John Flavell). In M.C.P. Ruijters, and P.R.J. Simons, (Eds). Canon van het leren, 50 concepten en hun grondleggers, p. 613-622. Deventer: Kluwer.
 • Kleinreesink, E., Moelker, R., &  Richardson, R. (2012). Books and Bikes. Noises and voices of veterans.  In R. Beeres, J. van der Meulen, J. Soeters & Vogelaar, A.  (eds.), Mission Uruzgan. Collaboration in Multiple Coalitions for Afghanistan, p. 309-327. Amsterdam: Pallas Publications.
 • Richardson, R., & Rietveld, N. (2012). Changes in Multicultural Attitudes of Dutch Defense Employees. during the last five years . In Hyung Truong Huy (ed.). Migration. Practices, Challenges and Impact. New York: NOVA Science Publ., Inc.. pp. 99-119.
 • Ruijters, M.C.P. & Simons, P.R.J. (Eds., 2012). Canon van het leren, 50 concepten en hun grondleggers. Deventer: Kluwer.
 • Ruijters, M.C.P. & Veldkamp, O.I.W. (2012). DRIE: Vormgeven aan organisatie ontwikkeling. Deventer: Kluwer.
 • Thöne, D. Bode, J. (2012). Leren leren (Sylvia Downs). In M.C.P. Ruijters & P. R.J. Simons, (Eds). Canon van het leren, 50 concepten en hun grondleggers, p. 287-300. Deventer, Kluwer.

2011

2010

 • Benthum, N. van & Jong, F. de (2010). Het gebruik van het persoonlijk ontwikkelingsplan; hoe kan het beter? Lectoraat Stoas Hogeschool.