Marlies Beukenkamp docent-onderzoeker bij Aeres Hogeschool Wageningen

Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Ecologisch Wijs: Insecten en Maatschappij
Email: m.beukenkamp@aeres.nl
Social
: LinkedIn

Over Marlies Beukenkamp

Tijdens en na haar studies Tropical Animal Husbandry (BSc., Hogeschool van Hall Larenstein) en Ecological Agriculture met specialisatie Nature Conservation (MSc., Wageningen UR), heeft Marlies in diverse internationale projecten gewerkt in Afrika en Azië. Centrale thema’s hierbij waren mens-dier conflicten en sociaal-culturele invloeden. Terug in Nederland heeft ze voor diverse onderzoeks- en adviesbureaus gewerkt, waarbij ze agrariërs ondersteunde bij de omvorming van hun landbouwgrond naar natuur, landgoederen oprichtte en landschapsontwikkelingsprojecten uitvoerde. Zo’n 12 jaar geleden is Marlies overgestapt naar het onderwijs, waar ze de opleiding Toegepaste Biologie (mbo niveau 4) heeft vormgegeven en doorontwikkeld. Vanaf 2021 is ze werkzaam als docent/ onderzoeker bij Aeres Hogeschool Wageningen, waar ze studenten meeneemt in de wereld van systeemdenken/ ecologisch bewustzijn en geeft ze les in landschapsontwikkeling en natuurbeheer. Tevens is ze actief in internationale projecten. Als lid van de kenniskring van het Lectoraat Ecologisch Wijs; Insecten en Maatschappij voert ze projecten uit met (v)mbo scholen, gericht op het verhogen van biodiversiteit op schoolterreinen. Hierbij ligt de nadruk op bewustwording, kritisch denken, verhogen van eigen handelingsperspectief en monitoring van plant-insect interacties.