marleen warnaar

Functie: Onderzoeker
Email: m.warnaar@aeres.nl
Social: LinkedIn

Over Marleen Warnaar

Marleen Warnaar is sinds 2014 werkzaam bij Aeres. Eerst bij Aeres VMBO en MBO Almere en, na een aantal jaren intensieve samenwerking, sinds 2020 in het Team Praktijk Onderzoek van Aeres Hogeschool. Ze is actief in diverse programma’s en projecten waar kennisdeling, bewustwording en het verbinden van de beroepswereld met het onderwijs centraal staan. De thema’s waaraan Marleen zich verbindt hebben betrekking op voedsel en gezondheid, voedseltransitie, duurzaamheidseducatie en omgevingsgericht ondernemen.

Sinds begin 2018 vervult Marleen Warnaar de rol van Jong Leren Eten makelaar Flevoland en is Aeres een belangrijke partner binnen het kennis en innovatieprogramma Duurzaam Door Flevoland. Binnen dit programma wordt intensief samengewerkt met overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere onderwijs- en kennisinstellingen. In de samenwerking met gemeentes en provincie denken we actief mee over de praktische doorvertaling van beleidsthema’s in relatie tot voedsel, gezondheid en duurzaamheid. De samenwerking met partijen en organisaties uit die omgeving leidt vaak tot een interessante wisselwerking die ook verrijkend is voor het onderwijs van Aeres.