Mandy van Vugt

Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat:  Circulair ondernemen in de Agri- en Foodbusiness
Emailm.van.vugt@aeres.nl
Telefoon: 088 020 5623
Mobiel:
06 2875 4761

Over Mandy van Vugt

Mandy van Vugt is binnen het Team Praktijkgericht Onderzoek werkzaam als onderzoeker op het gebied van circulaire economie en nieuwe verdienmodellen. Ze is recent afgestudeerd als master in Management of Innovation. Daarnaast heeft ze ook een bedrijfskundige achtergrond. Mandy is bedrijfskundige en heeft een master in Management of Innovation. Als docent-onderzoeker houdt ze zich vooral bezig met het bedenken en ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en marktconcepten welke passen binnen een circulaire economie.

Voor (agrarische) bedrijven gaat ze samen met collega’s en studenten aan de slag om tot oplossingen te komen op gebied van circulair ondernemen. Vraagstukken die aan bod komen hebben vaak te maken met het opwaarderen van reststromen, (gedeeld) eigenaarschap, logistiek, organisatie, opschaling, innovatie, nieuwe voedselproductie systemen, businessmodellen en energie en klimaat. De resultaten uit deze onderzoeken worden direct ingebracht in het onderwijs. Mandy geeft vakken als marketing en strategisch management, en ze is betrokken bij de minor circulaire economie. Naast lesgeven is ze regelmatig bezig met coachen van studenten met opdrachten, stages en afstudeerscripties.

Projecten

  • Green Up – verwaarden van agrarische reststromen
  • Circulaire appelsector
  • Circulaire rundermest
  • Eiwitten uit insecten
  • Klimaatbeleidsplan gemeente Dronten
  • CirKL Business Lab
  • Energiek Flevoland
  • A2FISH