Jetske de Boer

Functie: Lector bij Aeres Hogeschool, onderzoeker NIOO-KNAW
Lectoraat: Ecologisch Wijs: Insecten & Maatschappij
Email: j.de.boer@aeres.nl
Social: LinkedIn
Publicaties: Google Scholar, Researchgate 

Over Jetske de Boer

Dr. ir. Jetske de Boer is al 20 jaar actief als entomoloog in academisch onderzoek en streeft daarbij naar een verbinding met vragen uit de praktijk. Na haar promotie aan de interacties tussen roofmijten, spintmijten en planten bij de leerstoelgroep Entomologie (Wageningen Universiteit, 2004) werkte zij enkele jaren als post-doctoraal onderzoeker in de Verenigde Staten van Amerika (Universiteit van Minnesota). Daarna volgen projecten aan sluipwespen aan Groningen Universiteit, malariamuggen aan Wageningen Universiteit en hyperparasieten bij het NIOO-KNAW. Jetske is ook actief binnen de Nederlandse Entomologische Vereniging als redacteur van het tijdschrift Entomologische Berichten dat een platform biedt aan amateur en professionele entomologen, en als associate editor van het wetenschappelijke tijdschrift Entomologia Experimentalis et Applicata. 

In het lectoraat wil Jetske haar brede expertise als entomoloog en inzetten om maatschappelijke vraagstukken omtrent insecten te onderzoeken en hiermee het groen beroepsonderwijs te inspireren.