Jasper Heerkens

Functie: Onderzoeker en docent Pluimvee
Lectoraat: Precisievoeding en duurzame pluimveehouderij
Emailj.heerkens@aeres.nl
Telefoon: 088 020 6025
Social: LinkedIn

Over Jasper Heerkens

Na het afronden van de opleiding Zoölogie en Dierwetenschappen ben ik op meerdere laboratoria werkzaam geweest en heb ik uiteindelijk mijn PhD behaald aan het ILVO/UGent (België) waarbij ik me verdiept heb in het welzijn van leghennen in scharrelhuisvesting. Enkele jaren werkervaring voor een internationale stalinrichter heeft mijn kippenhorizon (letterlijk) nog verder doen verbreden. Bij de Aeres Hogeschool Dronten leg ik mij toe op projecten omtrent pluimvee van alle plumage, waarbij mijn interesse vooral uitgaat naar huisvesting en welzijn. Binnen het onderwijs ben ik dan ook betrokken bij de vakken die over huisvesting en welzijn gaan alsook bij de onderzoeksmodule waarbij we de studeten leren onderzoek doen. Voor wat betreft ‘Welzijn’ gaat het voor mij niet alleen om het dier-technische aspect (hoe gaat het met de dieren?), maar ook de dialoog rondom dit onderwerp ( zowel met voor- en tegenstanders). Ook komt er steeds meer aandacht voor het aspect Kringlooplandbouw en de toepassing van insecten binnen de (pluim)veehouderij. Ik ben ook betrokken (geweest) bij meerdere internationale projecten omtrent de omschakeling van conventionele (batterij) kooien naar scharrelhuisvesting.

Projecten

  • Insecten als pluimveevoer
  • Alternatieve eiwitten pluimveevoer
  • Cage free housing Asia
  • Flexibele vloeren vleeskuikens