Janne van den Akker

Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Circulair Ondernemen in de Agri- en Foodbusiness
Emailj.van.den.akker@aeres.nl
Social: LinkedIn & Twitter

Over Janne van den Akker

Janne van den Akker maakt sinds november 2016 deel uit van het Team Praktijkgericht Onderzoek. Na haar studie Milieuwetenschappen/Biologie aan de VU in Amsterdam werkte zij jarenlang als onderzoeker bij IMSA Amsterdam, onderzoeks- en adviesbureau voor duurzaamheid en innovatie. Systeemdenken en stakeholderdialoog (tussen bedrijven, overheden en NGO’s) waren hierbij kernbegrippen, ecologie, landbouw en voedsel haar specialisaties.

Van 2014-2016 werkte Janne aan de Hogeschool van Amsterdam. Momenteel houdt ze zich bij Aeres Hogeschool Dronten onder andere bezig met het duurzaam hergebruik van agrarische reststromen en verzorgt zij onderwijs over milieu-gerelateerde thema’s. Haar speciale interesse heeft de rol die de landbouw kan spelen bij het tegengaan van klimaatverandering.