Janne van den Akker

Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Circulair Ondernemen in de Agri- en Foodbusiness
Emailj.van.den.akker@aeres.nl
Social: LinkedInX

Over Janne van den Akker

Janne van den Akker maakt sinds november 2016 deel uit van het onderzoeksteam. Na haar studie Milieuwetenschappen/Biologie aan de VU in Amsterdam werkte zij jarenlang als onderzoeker bij IMSA Amsterdam (onderzoeks- en adviesbureau voor duurzaamheid en innovatie). Systeemdenken en stakeholderdialoog (tussen bedrijven, overheden en NGO’s) waren hierbij kernbegrippen; ecologie, landbouw en voedsel waren haar specialisaties.

Van 2014-2016 werkte Janne aan de Hogeschool van Amsterdam, met als focus het benutten van organische reststromen in stadslandbouwgebieden met decentraal in te zetten technieken zoals compostering, vergisting en paddenstoelenteelt.

Bij Aeres Hogeschool in Dronten houdt zij zich onder andere bezig met het duurzaam hergebruik van agrarische reststromen en verzorgt zij onderwijs over milieu- en duurzaamheid-gerelateerde thema’s binnen verschillende studierichtingen, waaronder de cursussen Oriëntatie op Duurzaamheid, Circulaire Economie, Landbouw- en Voedselbeleid en Beroepsethiek. Haar speciale interesse heeft het onderwerp klimaatverandering – zowel de risico’s die de landbouw loopt door klimaatverandering als de rol die de landbouw kan spelen bij het tegengaan ervan.

Binnen Aeres Hogeschool in Almere is zij onder andere betrokken bij Living Lab-onderzoeksproject VeenVitaal over verduurzaming van veenweidegebieden. Ook geeft ze onderwijs en coaching aan studenten van de studie Aarde & Klimaat. Daarnaast coördineert ze de minor Sustainable Urban Regions, over vergroening en klimaatadaptief maken van stedelijke regio’s.