Ferry Tigchelhoff

Functie: Onderzoeks- en onderwijsassistent
Lectoraat:  Circulair ondernemen in de Agri- en Foodbusiness
Emailf.tigchelhoff@aeres.nl
Mobiel: 06 8224 0665

Over Ferry Tigchelhoff

Sinds zomer 2017 werkt Tigchelhoff als onderzoek- en onderwijsassistent in het Team Praktijk Onderzoek. Hij maakt voornamelijk deel uit van het lectoraat Circulair ondernemen in de Agri- en Foodbusiness, waarbij gericht wordt ingezet op circulaire productie processen en -verdienmodellen. Daarnaast ondersteunt hij practica en andere lectoraten. 

Tigchelhoff rondde zomer van 2017 zijn studie Agrotechniek & management af aan Aeres Hogeschool Dronten. Met de minoren Duurzame Energie & Groene Grondstoffen en Smart Farming Technologies raakte hij geïnteresseerd in het kringloop denken en beter (her)gebruik van grondstoffen. Daarnaast is het leren begrijpen van natuurlijke processen, ook buiten het wetenschappelijke om, een uitstap die hij graag maakt. Zijn onderzoeksinteresse gaat sinds de studietijd al uit naar het verbeteren van nutriënt- en energie gebruik en verbruik. Uiteraard is het werkend maken en uitdenken van systemen een onderdeel dat hij graag doet.

Projecten

  • A2Fish: Aquaponics, visteelt, Hop in de kas, opbouw CirKl Business Lab (CBL)
  • Opzet AgroFieldLab, bodemonderzoekslab bij het Agri Innovation Centre (AIC)
  • Circulaire Rundermest, scheiding van mineralen uit rundermest en toepassing van deze gescheiden producten
  • Precisielandbouw 2.0: o.a. een quad werkende maken met sensoren en afstelling voor gebruik, deze quad wordt nu ingezet voor grashoogtemetingen, maar de potentie zit ‘m in het beter kunnen gebruiken van de sensoren die momenteel al aanwezig zijn bij Aeres Hogeschool Dronten. De lectoraten Bodem en Beweiding hebben hier de meeste baat bij
  • Veenhuis: 1) mest uitrijden op met behulp van een NIR sensor. 2) Vinden van de juiste band voor gebruik onder een autonome bemester
  • Vergistingsinstallaties (natte en droge vergisting) van lectoraat Duurzame Energie en Groene Grondstoffen