Ferry Tigchelhoff

Functie: Onderzoeks- en onderwijsassistent
Lectoraat:  Circulair ondernemen in de Agri- en Foodbusiness
Emailf.tigchelhoff@aeres.nl
Mobiel: 06 8224 0665

Over Ferry Tigchelhoff

Sinds zomer 2017 werkt Tigchelhoff als onderzoek- en onderwijsassistent in het Team Praktijk Onderzoek. Hij maakt voornamelijk deel uit van het lectoraat Circulair ondernemen in de Agri- en Foodbusiness, waarbij gericht wordt ingezet op circulaire productie processen en -verdienmodellen. Daarnaast ondersteunt hij practica en andere lectoraten. 

Tigchelhoff rondde zomer van 2017 zijn studie Agrotechniek & management af aan Aeres Hogeschool Dronten. Met de minoren Duurzame Energie & Groene Grondstoffen en Smart Farming Technologies raakte hij geïnteresseerd in het kringloop denken en beter (her)gebruik van grondstoffen. Daarnaast is het leren begrijpen van natuurlijke processen, ook buiten het wetenschappelijke om, een uitstap die hij graag maakt. Zijn onderzoeksinteresse gaat sinds de studietijd al uit naar het verbeteren van nutriënt- en energie gebruik en verbruik. Uiteraard is het werkend maken en uitdenken van systemen een onderdeel dat hij graag doet.