Martine van Tilburg

Martine van Tilburg instellingsdirecteur Aeres Hogeschool

Date

Deze week is Martine van Tilburg gestart als instellingsdirecteur van Aeres Hogeschool. Zij volgt daarmee Freek Rebel die op korte termijn start in een nieuwe uitdaging als voorzitter van het College van Bestuur van onderwijsorganisatie PCBO in Apeldoorn. 

Rien Komen, College van Bestuur Aeres Groep: “Wij zijn bijzonder ingenomen om een kundige opvolger te hebben gevonden in Martine van Tilburg. Met haar uitgebreide landbouw- en onderwijskundige achtergrond en ervaring is zij de juiste persoon om vanuit de strategie van Aeres die staat voor het opleiden van Groene Veranderaars, vorm te geven aan de doorontwikkeling van de hogeschool met de drie faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen.

Wij bedanken Freek Rebel voor de belangrijke bijdrage die hij heeft geleverd aan de ontwikkeling van Aeres Hogeschool tot een organisatie die vanuit drie faculteiten toonaangevend onderwijs en toepassingsgericht onderzoek verzorgt binnen het groene domein. Ook als voorzitter van het Sectoraal Adviescollege Agro & Food gaf hij op verbindende wijze invulling aan de samenwerking tussen groene hogescholen, wat uitmondde in een nieuw meerjarig Sectorplan Agro & Food 2024-2028. We wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.”

Martine van Tilburg: “Ik zie er naar uit om samen met de collega’s van Aeres bij te dragen aan de veranderopgave waar we voor staan! De groene transitie naar duurzame en toekomstbestendige sectoren die nodig is in ons land maar ook internationaal, met de belangrijke opgave die daar juist ligt voor het hoger onderwijs. Verandering begint vanuit onderwijs en onderzoek. Dat is mijn overtuiging. De verbindende aanpakkers van Aeres Hogeschool doen en kunnen dit. Vanuit mijn persoonlijke en professionele achtergrond in landbouw en onderwijs, ga ik me hier met veel energie en plezier voor inzetten!“