Fotowand_Spinnenweb

Landelijk Lectorenplatform Biodiversiteit krijgt koninklijke beschermvrouwe

Date

Het Lectorenplatform Biodiversiteit kwam vorige week maandag bij elkaar en verwelkomde een bijzondere gast: H.K.H. prinses Margarita de Bourbon de Parme. Met trots mogen we melden dat zij vanaf nu beschermvrouwe van het lectorenplatform is. 

Het landelijke platform werd een jaar geleden opgericht en bestaat uit acht hogescholen en vijftien lectoraten. Deze partijen werken samen aan een van de grote opgaven waar Nederland voor staat: het behoud en herstel van biodiversiteit. Dit is van groot belang, zowel voor het functioneren van natuurlijke ecosystemen als voor een veilige en duurzame voedselproductie. Het thema is zeer urgent en vraagt om de inzet van veel partijen, ondanks verschillende belangen. 

Think-to-do-gap

Er wordt veel onderzoek gedaan, maar de vertaling van onderzoeksresultaten naar concrete handvaten voor het werkveld mag beter. Er is een ‘think-to-do-gap’ en daar wil het lectorenplatform wat aan doen. Hoe herstel je de biodiversiteit in het stedelijk gebied en landelijk gebied? Hoe monitor je dat en hoe zorg je voor gedragsverandering?  Het hoger beroepsonderwijs kan hier een cruciale rol in spelen. Bij praktijkgericht onderzoek werken onderzoekers samen met het werkveld aan vraagstukken die opgehaald zijn uit de maatschappij. Dit onderzoek levert snel concrete oplossingen op waar het werkveld mee aan de slag kan. 

Ook ligt er een sterke link met het onderwijs: hogescholen leiden de professionals van morgen worden op in een breed palet van (groene) opleidingen. Zij staan altijd met één been in de praktijk. Na hun opleiding kunnen deze studenten meteen voortvarend aan de slag met het aanpakken van actuele uitdagingen.

Combinatie biodiversiteit en onderwijs

Tijdens de bijeenkomst deelden de aanwezigen in vier thematafels best practices. Doel was elkaar te inspireren en stappen vooruit te zetten. De thema’s zijn: biodiversiteit in stad & bouw, biodiversiteit in het landelijk gebied, natuurbeleving & gedrag, en effectmonitoring & indexen. H.K.H. prinses Margarita de Bourbon de Parme was hierbij aanwezig omdat de combinatie biodiversiteit en onderwijs haar erg aan het hart gaat. Door beschermvrouwe van dit platform te worden laat zij zien ons te steunen in het werk dat we doen. 

Bekijk hier de video over de bijeenkomst.

 

Lectorenplatform biodiversiteit