de nieuwe pact-partners staan met elkaar op de foto

Aeres Hogeschool Almere tekent als nieuwe Pact-partner

Date

Samen met acht andere nieuwe Pact-partners  heeft Aeres Hogeschool Almere het Pact met impact 2023-2026 getekend. Dit Pact is onderdeel van Gezond Gewicht Almere, een initiatief van GGD Almere. Het doel? Een gezonde leefstijl stimuleren onder de Almeerse kinderen. Het tekenmoment vond plaats tijdens de netwerkbijeenkomst op donderdag 29 februari. Deze bijeenkomst stond in het teken van Armoede & Gezondheid. 

Samen gezond gewicht bereiken én behouden

In dit Pact geven alle betrokken partijen aan dat de ambitie om (dreigend) overgewicht en obesitas aan te pakken – en daarmee een gezond gewicht bereiken én behouden – prioriteit heeft. Belangrijk, want wereldwijd hebben meer dan een miljard mensen obesitas (de NOS wijdde hier recentelijk dit artikel aan). Uit cijfers blijkt tevens dat 13% van de 5-jarige kinderen en bijna 25% van de 10-jarige kinderen in Almere (ernstig) overgewicht hebben. Alle partners staan achter de gezamenlijke inzet voor het stimuleren van een gezonde leefstijl, en daarmee collectieve preventie van overgewicht voor alle Almeerse kinderen. Verschillende partijen, zoals wijkteams, bieden ondersteuning. 

Negen nieuwe Pact-partners

Naast Aeres Hogeschool tekenden acht andere organisaties uit Almere het Pact met impact 2023-2026. Hiermee telt het Pact in totaal 28 betrokken partijen. Ook vertelde elke partner hoe zij de komende jaren aan de slag gaan met het creëren van een gezonde(re) omgeving voor Almeerse kinderen.

Lees hier meer over de Ketenaanpak Gezond Gewicht. Ook kun je het Pact met impact 2023-2026 en de verschillende partners hier inzien.