Gebouw Aeres Hogeschool Almere

Technasium en Aeres Hogeschool bekrachtigen samenwerking

Date

Vandaag ondertekenen Aeres Hogeschool locaties Almere en Dronten, Stichting Technasium en het regionale technasiumnetwerk Flevoland een samenwerkingsovereenkomst om samen te bouwen aan een duurzame toekomst. Zij doen dit tijdens de expositie van een Flevolandse voedselverspillingsopdracht waarbij technasiumleerlingen ideeën presenteren om in hun eigen leefomgeving voedselverspilling tegen te gaan. Dit is een project in opdracht van Gemeente Almere, Flevo Campus en het lectoraat Stedelijke Voedselvraagstukken van Aeres Hogeschool.

Waardevolle synergie

Aeres Hogeschool en de technasiumscholen leiden jongeren op voor het leven en werken in een complexe, technische en globaliserende samenleving. Naast het belang van vakinhoudelijke kennis, zijn toekomstgerichte vaardigheden en probleemoplossend vermogen belangrijker dan ooit. In het technasiumonderwijs wordt net als bij Aeres Hogeschool gewerkt aan levensechte actuele duurzaamheidsvraagstukken. Daarom vinden de ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst het waardevol om elkaars netwerk, expertise en faciliteiten uit te wisselen en elkaar te versterken - bijvoorbeeld door leerlingen en studenten samen te laten werken aan een duurzaamheidscasus.

Zinvolle projectsamenwerking

Een voorbeeld van deze samenwerking is de voedselverspillingsopdracht, waaraan in de afgelopen maanden 350 Flevolandse technasiumleerlingen werkten. Binnen het vak Onderzoek & Ontwerpen zijn ze aan de slag gegaan met hun ideeën om voedselverspilling in hun eigen leefomgeving tegen te gaan. De leerlingen hebben ook een aantal dagen de voedselverspilling bij hen thuis in kaart gebracht, omdat we momenteel nog onvoldoende weten hoe voedselverspilling thuis ontstaat. Dit levert interessante onderzoeksdata op voor het lectoraat Stedelijke Voedselvraagstukken.

Succesvolle studieloopbaan

De werkwijze in het technasiumonderwijs sluit zeer goed aan bij de manier van werken in de hbo-studies van Aeres Hogeschool. Door technasiumleerlingen in contact te brengen met groene opleidingen en concrete casussen binnen deze hbo-opleiding kunnen ze een weloverwogen keuze maken voor de havo en vwo profielen Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid. Beide profielen geven doorstroomrecht naar het bèta-technisch vervolgonderwijs op hbo- en universitair niveau. Hiermee draagt de samenwerking ook bij aan de maatschappelijke uitdaging om meer bèta-technisch geschoold talent op te leveren aan de arbeidsmarkt en wordt de kans op een succesvolle studieloopbaan voor technasiumleerlingen vergroot.

Vincent van Wanrooij, Netwerkvoorzitter Porteum Lelystad Ria Sluiter, directeur, Stichting Technasium Jolanda Berntsen, faculteitsdirecteur Aeres Hogeschool Dronten Tihamér Salij, faculteitsdirecteur ondertekenen samenwerking met Technasium