Resultaten van de nationale studenten enquete 2023 zijn bekend

Studenten Aeres Hogeschool tevreden over de sfeer van hun opleiding

Date

De studenten van Aeres Hogeschool zijn tevreden over hun opleiding. Zij waarderen hun opleiding met een 3,81. De sfeer is met 4,39 ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 4,06 bijzonder hoog. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten EnquĂȘte (NSE) die vandaag door Studiekeuze123 zijn gepubliceerd. Ook wordt de ervaring die de studenten van Aeres Hogeschool tijdens hun stage opdoen bijzonder gewaardeerd met een score van 4,18. Daarnaast ervaren de studenten de aansluiting met het toekomstige beroepenveld als zeer positief.

Voor het derde jaar op rij scoren landelijk gezien de opleidingen die zich specialiseren in landbouw de meest tevreden studenten. Ook Aeres Hogeschool krijg een goede waardering voor studenttevredenheid. Waar 73% van de hbo-studenten tevreden is over de studie, ligt dat voor de studenten uit de sector Landbouw en Natuurlijke omgeving op 85%. De studenten van Aeres Hogeschool met vestigingen in Almere, Dronten en Wageningen waarderen hun opleiding met een 3,81 op een 5 punt-schaal. De studenten zijn vooral tevreden over de aansluiting met toekomstige beroepen, betrokkenheid en contact met de docenten en de stage ervaring.

Bij de vestiging in Dronten zijn de studenten Bedrijfskunde & Agribusiness zeer te spreken over de stage ervaring. Ook de aansluiting met het beroepenveld krijgt een mooie score. De studenten Tuinbouw & Akkerbouw zijn erg te spreken over de sfeer van de opleiding.

In Almere zijn het vooral de studies European Food Business en Aarde & Klimaat die een mooie stijging laten zien in studenttevredenheid. Alle drie de masters van Aeres Hogeschool krijgen een goede waardering van de studenten. Gemiddeld scoren de studies een 4.0. In Wageningen scoort de Master Leren & Innoveren vele jaren erg goed. Ook de Ad Educatief Professional Beroepsonderwijs krijgt mooie cijfers voor studenttevredenheid.

"Wij hechten als hogeschool veel waarde aan het opdoen van praktijkervaring door middel van stages. Dat is te zien in de zeer goede score op het gebied van stage ervaring."

Freek Rebel, Instellingsdirecteur Aeres Hogeschool

Freek Rebel

Instellingsdirecteur Freek Rebel: ,,Wij hechten als hogeschool veel waarde aan het opdoen van praktijkervaring door middel van stages. Dat is te zien in de zeer goede score op het gebied van stage ervaring. Onze studenten krijgen vanaf het eerste jaar de mogelijkheid om op stage te gaan. Bovendien gaat iedereen tijdens een van zijn of haar stages naar het buitenland. Dit zorgt ervoor dat ze een goed beeld krijgen over wat hun toekomstige werk inhoudt zodat zij hun blik verbreden of verdiepen.’’

In deze NSE is voor een set van 7 kernthema’s en bijbehorende vragen gekozen die aan alle studenten in het hoger onderwijs zijn voorgelegd. Die thema’s waren: tevredenheid algemeen, inhoud en opzet, toetsing en beoordeling, docenten, aansluiting en beroep, studiebegeleiding, betrokkenheid en contact. We zien deze mooie resultaten als een stimulans om blijvend onze kwaliteit te verbeteren.

Landelijk onderzoek

De NSE wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Studiekeuze123 in opdracht van het Ministerie van OCW. De Nationale Studenten Enquête is een grootschalig landelijk onderzoek waarin naar de mening wordt gevraagd van studenten in het hoger onderwijs over hun opleiding en onderwijsinstelling. Het volledige benchmarkbestand is te raadplegen via het NSE dashboard op www.studiekeuze123.nl.