Fotowand_Blad

Reactie Aeres Hogeschool op de voorgestelde Wet Internationalisering in Balans

Date

Aeres Hogeschool richt zich met haar onderwijs en onderzoek op het brede domein van Agro, Food, Natuur en Klimaat. Daarnaast leidt de educatieve faculteit van Aeres Hogeschool docenten op voor het groene beroepsonderwijs.

De sectoren waarop Aeres Hogeschool zich richt, kenmerken zich door een sterke internationale oriëntatie. Daarom biedt Aeres Hogeschool naast Nederlandstalig onderwijs ook een aantal Engelstalige Bachelor- en Masteropleidingen.

Aeres is van mening dat de wet Internationalisering in Balans voor het hbo in het algemeen, en voor het groene hbo in het bijzonder, haar doel voorbij schiet. Het probleem, waarvoor de wet een oplossing moet bieden, is bij Aeres niet aan de orde. Dat blijkt uit de volgende punten:

  • Aeres Hogeschool heeft een beperkt aantal opleidingen in het Engels. Het gaat daarbij om opleidingen die zich richten op het internationale agro- food systeem.
  • Aeres Hogeschool heeft een internationale studentenpopulatie die fluctueert tussen de 6 en 10%.
  • Aeres Hogeschool neemt de verantwoordelijkheid om internationale studenten te helpen bij het vinden van huisvesting. Als er geen woonruimte meer beschikbaar is, krijgen internationale aspirant studenten daarover bericht.
  • Aeres Hogeschool stimuleert de stay rate van internationaal afgestudeerden, door actief te wijzen op de mogelijkheid om een internationaal zoekjaar te doen. Daarnaast zijn stages een belangrijk onderdeel van de opleidingen hetgeen studenten kan helpen een plek te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt.
  • Aeres Hogeschool heeft in het verleden cursussen Nederlands aan Duitse studenten aangeboden en kan dat aanbod uitbreiden. Daarbij is echter wel aan de orde, dat dit aanbod noch het curriculum van de studenten, noch de werkdruk van docenten extra moet belasten.

Aeres Hogeschool onderschrijft het standpunt van de Vereniging Hogeschool inzake de wet Internationalisering in Balans.