Frank_de_Jong

Lector Frank de Jong gaat met pensioen

Date

Op 10 november neemt prof. dr. Frank de Jong afscheid als lector van Aeres Hogeschool en (Aeres) hoogleraar bij de Open Universiteit en gaat hij van zijn pensioen genieten.

Het mooie van werken bij een hogeschool is, volgens lector Frank de Jong, dat je praktijk en onderzoek bij elkaar kunt brengen.

"Werk je bij een universiteit dan krijg je al snel de opmerking: je bent veel te praktisch. Werk je in het bedrijfsleven dan krijg je te horen dat je te wetenschappelijk bent. Toen ik voor Aeres Hogeschool aan de slag ging, dacht ik hier komt alles prachtig samen. Ik was een van de eerste lectoren en ben er trots op dat ik mede vorm mocht geven aan het praktijkgericht onderzoek binnen Aeres Hogeschool."

Frank startte in 2006 als lector bij zowel de toenmalige CAH Dronten als Stoas Hogeschool en had een kenniskring met docenten vanuit beide scholen. Daarvoor had hij ervaring opgedaan bij onder meer universiteiten en bij de opleidingsdivisies van de politie en NS. Ook was hij lang werkzaam bij de Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen University & Research. 

Veel potentie

"Het is goed om te zien dat Aeres nu, meer dan tien jaar geleden, het opleiden van mensen voor de groene transitie centraal stelt. Hier ligt een enorme potentie voor de groene veranderaar in de sector. In al die jaren heb ik gezien dat de agrarische sector continue in beweging is. Daar hebben zij ondersteuning bij nodig. De focus ligt nu meer op het opleiden van mensen die mee kunnen helpen om de transitie in goede banen te leiden. Besef echter wel dat dit andere leerprocessen met zich meebrengt. Het gaat niet alleen om groene inhoud, hoe je duurzamere producten teelt, maar om andere leerprocessen. Hoe kun je een constructieve dialoog aangaan met bijvoorbeeld een natuurbeheerder, een boer en jij als docent? De groene veranderaar die wij opleiden, zou dit soort processen moeten kunnen ondersteunen. Hoe zorg je ervoor dat deze mensen, die een ‘andere taal spreken’, goed met elkaar in gesprek kunnen? Ron Methorst, lector Omgevingsinclusief Ondernemen, probeert dit bijvoorbeeld al op kleine schaal met zijn studenten in Dronten. En Jetske de Boer, lector bij Aeres Hogeschool, onderzoeker NIOO-KNAW, met ‘rewilding en insecten’ in Wageningen."

De groene transitie vraagt volgens Frank ook om verdere professionalisering van de docenten binnen Aeres Hogeschool en Aeres breed. Het zou volgens hem heel mooi zijn dat ook de vakdocenten hier mee aan de slag gaan. 

'In Nederland willen we beslist niet onze kop boven het maaiveld uitsteken, maar wat mij betreft doen we dit als hogeschool wel. Als je de nieuwe strategie van Aeres écht wil toepassen zullen we niet alleen naar de groene inhoud moeten kijken. We moeten aan de slag met onze didactische werkvormen en de wijze van leren. Alleen op die manier kunnen we studenten afleveren die aan de slag gaan als groene veranderaar."

Frank de Jong, Lector Aeres Hogeschool en Hoogleraar  Open Universiteit 

Frank de Jong voor afscheid Frank de Jong

Uit de rij durven stappen

Hij hoopt dan ook dat de hogeschool het komende jaar meer energie gaat steken in het ontwikkelen van didactiek en co-creatief dialogisch leren, die de groene veranderaar ondersteunen.

"In de strategie is duidelijk gekozen voor transitie en de groene veranderaar. Hebben we nu de juiste didactiek? Kunnen we onze afgestudeerden inderdaad afleveren als personen die uit de rij durven stappen? Je moet als groene veranderaar de gesprekken goed kunnen voeren en je moet ze goed kunnen begeleiden. Dat gaat niet vanzelf. In het huidige onderwijs leren onze studenten dat niet. Er is echt nog werk aan de winkel om onze studenten deze vaardigheden, die best moeilijk zijn, bij te brengen. Je loopt namelijk het risico dat mensen je niet begrijpen. Ze vinden je bijvoorbeeld te revolutionair als je je kop boven het maaiveld uitsteekt en daar zijn we in Nederland niet zo van. Daar moeten we nu juist wel voor kiezen. Als je de strategie echt tot uiting wilt brengen, moet je ervoor zorgen dat je dit in het onderwijs kunt leren. Daar heb je andere leerprocessen voor nodig dan die je nu vaak ziet. En dat betekent ook professionalisering van je docenten", legt Frank uit.

Groene Veranderaars opleiden

De nieuwe meerjarenstrategie beschrijft hoe Aeres in een veranderende wereld Groene Veranderaars wil opleiden. Het streven is dat Aeres door het uitvoeren van de strategie uitgroeit tot een organisatie die toonaangevend is in praktijkgericht beroepsonderwijs en ondersteunend onderzoek op het gebied van agro, food, groene leefomgeving, dier en techniek. En dat voor leerlingen, studenten en cursisten die op allerlei manieren met groene transities te maken krijgen.

Over Frank de Jong

Frank de Jong werkt als lector Responsief leren, kenniscreatie en ecologisch intelligent handelen en als Academic director Master Leren en Innoveren bij de faculteit in Wageningen. Daarnaast is hij hoogleraar Responsief leren en kennis construeren aan de Open Universiteit. Hij is ook medeoprichter en president geweest van de The European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL). Eapril bevordert met o.a. een jaarlijkse conferentie het praktijkgericht onderzoek naar leren in de context van initieel, formeel, levenslang en organisatorisch leren.