twee studenten met logo hbo monitor

Goede aansluiting tussen opleidingen Aeres Hogeschool en beroepenveld

Date

Afgestudeerden van Aeres Hogeschool zijn tevreden  over hun opleiding, over de aansluiting van de studie op hun werk en over de docenten van de opleiding die het onderwijs verzorgen. Ook raden ze de opleiding aan familie/vrienden aan. Als ze opnieuw moesten kiezen, koos 85% weer voor dezelfde opleiding aan de hogeschool. Dat blijkt uit cijfers van de HBO-monitor 2022 die vandaag gepresenteerd worden.

De aansluiting tussen opleiding en werk is voor afgestudeerden van Aeres Hogeschool (met vestigingen in Almere, Dronten en Wageningen) met 86% het beste van de groene hogescholen.

Afgestudeerden van de faculteit Dronten zijn tevreden over de aansluiting tussen de opleiding en hun toekomstige functie. Het werkloosheidspercentage voor de studies Dier- en Veehouderij & Agrarisch Ondernemerschap bedraagt 1,7%. Voor de Nederlandstalige studie Tuinbouw en Akkerbouw & Agrarisch Ondernemerschap is het werkloosheidscijfer 0%. De bachelor en Ad Bedrijfskunde & Agrifoodbusiness in Dronten scoren dit jaar opvallend goed onder de afgestudeerden. Bij de bacheloropleiding is het werkloosheidspercentage eveneens 0 %. Dit geldt ook voor de Ad’s Dier- en Veehouderij en Tuinbouw en Akkerbouw. Opvallend is dat al jaren op rij afgestudeerden uit de sector agro en food het meest positief (77%) zijn over de mate waarin de opleiding een goede basis vormt voor hun verdere ontwikkeling.

In Almere zijn de afgestudeerden tevreden over de docenten in de opleidingen. Dit zien we bijvoorbeeld terug in een mooie stijging van de studenttevredenheidcijfers bij de opleiding Toegepaste Biologie naar 85%, een groei van 9%. 

Wij blijven onze studenten - de groene veranderaars - voorbereiden op hun rol en de grote uitdagingen en transities waar de sector de komende jaren voor staat.

Freek Rebel, instellingsdirecteur Aeres Hogeschool

Freek Rebel
Goede basis
Freek Rebel, instellingsdirecteur Aeres Hogeschool is tevreden met de resultaten van de HBO-Monitor. ,,Ik ben trots dat we het als groene hogeschool goed doen en dat 85% van onze alumni tevreden is over de studie, 86%  aangeeft dat de huidige functie aansluit bij de opleiding en 82%  aan een goede basis heeft kunnen werken om competenties verder te ontwikkelen. Wij blijven onze studenten - de groene veranderaars- voorbereiden op hun rol en de grote uitdagingen en transities waar de sector de komende jaren voor staat.’’ 

Toekomstige carrière
Afgestudeerden van de faculteit Wageningen, de grootste opleider van vakdocenten in het beroepsonderwijs in Nederland, hebben zeker niet te klagen over hun arbeidsmarktperspectief. Het lukt de instelling goed om studenten voor te bereiden op hun toekomstige carrière. Studenten leren en werken gedurende de gehele opleiding volop in de beroepspraktijk en vinden daarom nu hun opleiding snel een baan op niveau. Het werkloosheidspercentage van alle opleidingen is dan ook 0%! Ook is er een grote studenttevredenheid, zo laat de bachelor Consumptieve Techniek (nu: Horeca, Bakkerij en Recreatie) een 100% studenttevredenheid zien.