Wil Bekkering

Wil Bekkering wordt directeur Internationale Strategie Aeres Hogeschool

Date

Aeres Hogeschool gaat haar activiteiten op internationaal gebied uitbreiden. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen voor het versterken van bestaand internationaal opleidingsaanbod en het verbreden van het opleidingsportfolio, in nauwe samenwerking met internationale partners. Dit is nodig voor de continuïteit van de hogeschool. Ook zal toegewerkt worden naar meer internationale samenwerking op het gebied van praktijkonderzoek en projecten. Zowel het College van Bestuur van Aeres Groep als de directie van Aeres Hogeschool vinden deze stappen van structureel belang voor Aeres.

Juist nu is het goed om hiermee te starten, omdat de Floriade de deur opent naar nieuwe internationale relaties in kennisdomeinen waar Aeres in thuis is. Aeres wil bijdragen aan de beoogde Legacy van de Floriade en is bereid daarin aandacht en tijd te investeren.

Wil Bekkering, nu nog directeur van Aeres Hogeschool Almere, wordt per 1 september 2022 of zo spoedig mogelijk daarna benoemd tot directeur Internationale Strategie van Aeres Hogeschool.

Freek Rebel, instellingsdirecteur van Aeres Hogeschool: "Wil Bekkering heeft zich de afgelopen jaren met hart en ziel succesvol ingezet voor het neerzetten van een moderne faculteit in Almere, met een uitgebalanceerd onderwijsportfolio, een mooi onderzoeksteam en een prachtig gebouw.  Voor haar is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ze kan de school met een gerust hart achterlaten en we zien haar de nieuwe rol van directeur Internationale Strategie met verve vervullen".

De vacature voor de functie van directeur van de faculteit van Aeres Hogeschool in Almere wordt binnenkort opgesteld. Wil blijft in ieder geval tot 1 september aan als directeur van Aeres Hogeschool Almere.