Studenten speuren naar biodiversiteit 3

Mbo-studenten speuren naar biodiversiteit

Date

De afgelopen tijd zag je verschillende groepen mbo'ers rondlopen met schepnetten, verrekijkers of een vlindernet. Het doel? Zoveel mogelijk dier- en plantsoorten herkennen in de omgeving van Aeres Hogeschool Wageningen, NIOO-KNAW (Nederlands Instituut voor Ecologie) en een aantal omliggende natuurgebieden, zoals Meinerswijk in Arnhem.

De studenten kwamen van Aeres MBO en Curio MBO, en hielden hun bevindingen bij voor het project BioBlitz NIOO-KNAW en Aeres. Dit kan een mooie boost geven wat betreft de kennis over het gebied. Hier vind je een mooi overzicht van de vondsten.

Ze speuren naar planten, kleine waterdieren, bodemleven, vliegende insecten (vlinders, libellen), vogels. 's Avonds was het tijd om o.a. nachtvlinders te spotten die gelokt werden met licht. Daarnaast waren er vleermuisexcursies. BioBlitz sluit ook aan op het 5000-soortenjaar.

In 2022 willen de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort en Staatsbosbeheer samen met zoveel mogelijk natuurliefhebbers, (amateur)biologen en waarnemers in de Gelderse Poort meer dan 5000 soorten ontdekken.

Deze onderzoeksweek was een groot succes waarbij de mbo-studenten veel geleerd hebben over de biodiversiteit en allerlei diersoorten hebben leren determineren. Bovendien inspireert de samenwerking met mbo-studenten en de Vlinderstichting Aeres Hogeschool Wageningen en het NIOO om de biodiversiteit van hun eigen terreinen verder te ontdekken en bij te houden.

Studenten speuren naar biodiversiteit 1