Studenten Aeres Hogeschool Dronten

Studenten Aeres Hogeschool zeer tevreden over aansluiting beroepenveld

Date

De studenten van Aeres Hogeschool zijn tevreden over hun opleiding. Zij waarderen hun opleiding met een 3,84. Dat is veel hoger dan het landelijke hbo-gemiddelde van 3,65. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten EnquĂȘte (NSE) die vandaag door Studiekeuze123 zijn gepubliceerd. Vooral de goede aansluiting met het toekomstige beroepenveld wordt onder de studenten van Aeres Hogeschool als zeer positief ervaren.

Hoewel de studenttevredenheid bij alle faculteiten hoog is, blijkt uit het onderzoek dat de opleidingen die zich specialiseren in landbouw de meest tevreden studenten hebben. Dat geldt ook voor Aeres Hogeschool. Waar de tevredenheidscore voor hbo-studenten landelijk gemiddeld op 3,65 ligt, ligt dit voor studenten van Aeres Hogeschool met vestigingen in Almere, Dronten en Wageningen op 3,84 op een 5 punt-schaal. De studenten zijn vooral tevreden over de aansluiting met toekomstige beroepen en de studiebegeleiding.

Wij hechten als hogeschool veel waarde aan een goede samenwerking met het bedrijfsleven en investeren hier veel in.

Freek Rebel, Instellingsdirecteur Aeres Hogeschool

Freek Rebel

Instellingsdirecteur Freek Rebel: ,,Wij hechten als hogeschool veel waarde aan een goede samenwerking met het bedrijfsleven en investeren hier veel in. Dat is te zien in de goede score op het gebied van de goede aansluiting met het toekomstige beroepenveld. Onze studenten krijgen gedurende hun studie een goed beeld wat hun toekomstige werk inhoudt. Onder meer tijdens diverse praktijkopdrachten voor bedrijven, excursies en stages kunnen zij hun blik verbreden of verdiepen.’’

In deze NSE is voor een set van 7 kernthema’s en bijbehorende vragen gekozen die aan alle studenten in het hoger onderwijs zijn voorgelegd. Die thema’s waren: tevredenheid algemeen, inhoud en opzet, toetsing en beoordeling, docenten, aansluiting en beroep, studiebegeleiding, betrokkenheid en contact. We zien deze mooie resultaten als een stimulans om blijvend onze kwaliteit te verbeteren.

Landelijk onderzoek

De NSE wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Studiekeuze123 in opdracht van het Ministerie van OCW. De Nationale Studenten Enquête is een grootschalig landelijk onderzoek waarin naar de mening wordt gevraagd van studenten in het hoger onderwijs over hun opleiding en onderwijsinstelling.

Het volledige benchmarkbestand is te raadplegen via het NSE dashboard op www.studiekeuze123.nl.