Samenwerkingsovereenkomst Aeres en Alfa

Samenwerkingsovereenkomst Aeres en Alfa

Date

Aeres Farms, Aeres Hogeschool, Aeres MBO en Alfa Accountants en Adviseurs gaan samenwerken. Op 7 juni jl. heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur van Alfa, Fou-Khan Tsang, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Aeres in Dronten. Het doel is om de kennis en expertise van de food- en agrisector te bundelen en een bijdrage te leveren aan maatschappelijke thema's.

Samenwerkingsovereenkomst Aeres en Alfa

Van links naar rechts: Jolanda Berntsen-Wiltink (directeur Aeres Hogeschool Dronten en Aeres Farms), Fou-Khan Tsang (voorzitter Raad van Bestuur Alfa Accountants en Adviseurs) en Anne Dijk (directeur Aeres Dronten/Emmeloord en Aeres Farms)

Aeres en Alfa werken al langere tijd samen. Deze samenwerking is nu verstevigd door middel van een overeenkomst. Het doel van de samenwerking is om de krachten nog bewuster te bundelen en een bijdrage te leveren aan innovatie, economische vitaliteit en maatschappelijke thema’s in de food en agrisector. Zo zijn er afspraken gemaakt op het gebied van partners in de regio, onderwijs, onderzoek en praktijkleren via Aeres Farms. Denk hierbij aan het inzetten van specialisten van Alfa voor gastlessen en activiteiten als eindexamengesprekken en adviesopdrachten. Daarnaast biedt Alfa stage-opdrachten voor de studenten van de opleidingen. Een mooie verbinding om kennis met elkaar uit te wisselen wat ten goede komt aan het onderwijs en de advisering.

Over Aeres Hogeschool en MBO

Aeres Hogeschool en MBO leiden toekomstgerichte en innovatieve natuurtalenten op, die in staat zijn verantwoorde beslissingen te nemen en een oog voor duurzame ontwikkeling hebben. Aeres vindt een goede binding met het werkveld essentieel. Daarom werkt de organisatie graag op alle niveaus intensief samen met bedrijven en instellingen.

Over Aeres Farms

Aeres Farms is dé train- en leeromgeving van, voor en door studenten van de onderwijsinstellingen van Aeres. Zij bieden praktijkfaciliteiten om de studenten op te leiden tot professionals in de agro- & food sector. Voor zowel Aeres Hogeschool als Aeres MBO is praktijkleren in het onderwijsprogramma van grote waarde. Studenten, docenten en onderzoekers maken intensief gebruik van de toekomstgerichte opleidingsfaciliteiten. Aeres Farms beschikt over circa 340 hectare grond en heeft de focus op melkveehouderij (gangbaar en biologisch), (biologische) akkerbouw, kleinschalige biologische tuinbouw, varkens, pluimvee, schapen en paarden.