Aeres Hogeschool Wageningen

Opleidingen Aeres Hogeschool sluiten zeer goed aan bij functies beroepenveld

Date

Afgestudeerden van Aeres Hogeschool vinden al jarenlang snel een baan. De afgestudeerden zijn tevreden over hun opleiding, over de aansluiting van de studie op hun werk en over de voorlichting ten aanzien van de beroepsmogelijkheden. Het werkloosheidspercentage is met 2,9 % ook dit jaar weer laag. Dat blijkt uit cijfers van de HBO-Monitor 2021 die vandaag gepresenteerd worden.

Veel werkgevers benaderen studenten tijdens hun laatste studiejaar voor een baan. Er is veel vraag naar hbo’ers in de rol van adviseur in de agribusiness sector en als vakdocent in het beroepsonderwijs. Dat biedt perspectieven voor studenten die een groene hbo-studie volgen. Afgestudeerden van de faculteit in Dronten vinden zeer snel een baan (werkeloosheidspercentage 1,8%). Ook zijn ze zeer tevreden over de inhoud van de opleiding en over de kwaliteit van de docenten. De afgestudeerde docenten vinden nog sneller een baan op niveau (werkeloosheidspercentage 1,5%).

Goede aansluiting

De aansluiting tussen opleiding en werk is voor afgestudeerden van Aeres Hogeschool (met vestigingen in Almere, Dronten en Wageningen) met 85% het beste van de groene hogescholen. Ook scoort Aeres Hogeschool al jaren een laag werkeloosheidspercentage. Binnen de groep groene hogescholen scoort Aeres Hogeschool ook dit jaar weer het laagste werkloosheidspercentage. Zowel binnen de agrofood- als de onderwijssector vinden afgestudeerden snel een baan in de eigen of verwante richting en op hbo-niveau.

Ik ben trots dat we als groene hogeschool weer bovenaan staan en weer een laag werkloosheidspercentage onder onze afgestudeerden hebben bereikt

Freek Rebel, Instellingsdirecteur Aeres Hogeschool

Freek Rebel

Freek Rebel, instellingsdirecteur Aeres Hogeschool is tevreden met de resultaten van de HBO-Monitor. ,,Ik ben trots dat we als groene hogeschool weer bovenaan staan en weer een laag werkloosheidspercentage onder onze afgestudeerden hebben bereikt. 81% is zeer tevreden over de studie, 85 % geeft aan dat de huidige functie aansluit bij de opleiding en 81% heeft aan een goede basis kunnen werken om competenties verder te ontwikkelen. Wij blijven onze studenten - de groene veranderaars- voorbereiden op hun rol en de grote uitdagingen en transities waar de sector de komende jaren voor staat. Een prachtige, duurzame en innovatieve sector waar gewacht wordt op jonge mensen die een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren.’’

Afgestudeerden van de faculteit Wageningen, de grootste opleider van vakdocenten in het beroepsonderwijs in Nederland, hebben al een aantal jaar op rij niet te klagen over hun arbeidsmarkt. Het lukt de instelling goed om studenten voor te bereiden op hun toekomstige carrière. Studenten leren en werken gedurende de gehele opleiding volop in de beroepspraktijk en vinden daarom nu hun opleiding snel een baan op niveau.

De resultaten zijn afkomstig uit de HBO-Monitor 2021, een jaarlijks onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten. Ruim 25.000 afgestudeerden hebben meegewerkt aan dit arbeidsmarktonderzoek.