Onderzoek naar effect paardencoaching op levenskwaliteit (ex)kankerpatiënten

Onderzoek naar effect paardencoaching op levenskwaliteit (ex)kankerpatiënten

Date

Aeres Hogeschool Dronten wil samen met Stichting Langs de Zijlijn, Centrum voor Paardencoaching en Caprilli Coaching & Training onderzoeken of paardencoaching een positieve bijdrage kan leveren aan de levenskwaliteit van (ex)kankerpatiënten. Het onderzoek moet er aan bijdragen dat de inzet van paarden openingen biedt om reguliere begeleiding op een goede manier te combineren met alternatieve methodes als paardencoaching.

De doelgroep waar het onderzoek zich op richt zijn mensen die kanker hebben (overwonnen). Jaarlijks krijgen ruim 115.000 mensen in Nederland te horen dat ze kanker hebben. Mensen die kanker overwinnen worstelen vaak met het zoeken naar een nieuw evenwicht en moeten leren leven met de angst dat de ziekte terug kan komen. Begeleiding in leven met of na de ziekte kanker schiet hierin vaak te kort.

Voor Aeres Hogeschool Dronten, Stichting Langs de Zijlijn, Centrum voor Paardencoaching en Caprilli Coaching & Training was dit reden om een onderzoek te starten. Dr. ir. Kathalijne Visser, lector Human Animal Interactions bij Aeres Hogeschool Dronten zal de leiding hebben over dit onderzoek.

Doelgroeponderzoek

Er vindt onder meer een inventarisatie plaats onder paardencoaches over wat de ervaringen zijn met deze doelgroep. Ook wordt er binnen de doelgroep (ex)kankerpatiënten geïnventariseerd wat de behoefte is en wat paardencoaching voor deze doelgroep kan betekenen. Visser wil met het onderzoek een brug proberen te bouwen tussen de huidige reguliere begeleiding en een alternatieve methode als inzet van paarden.

“We weten dat een mens-dier interactie niet alleen belangrijk is voor een fysieke gezondheid maar dat het ook middels de ‘social-support’ rol een positieve invloed kan hebben op de mentale gezondheid van mensen"

Kathalijne Visser, Lector Human-Animal Interactions

Kathalijne visser

Deelnemen?

Bent u geïnteresseerd en wilt u zelf als (ex)kankerpatiënt deelnemen aan onderzoek, stuur een mail naar Teatske Pol-Veenstra (onderzoeker Aeres Hogeschool Dronten.