Werkbezoek Hugo de Jonge

Minister Hugo de Jonge start werkbezoek bij Aeres Hogeschool Dronten

Date

Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening was maandag 3 oktober te gast bij Aeres Hogeschool Dronten. In het kader van een werkbezoek Samenwerkingsagenda Flevoland ging hij in Dronten met jongeren in gesprek over wonen, voorzieningen, onderwijs en werkgelegenheid. Hoe kunnen inwoners met elkaar bouwen aan een duurzame en leefbare samenleving?

Flevoland staat voor grote uitdagingen waaronder de transitie in het agrarische buitengebied: hoe kunnen we met elkaar meer ruimte bieden voor landbouw, woningbouw, infrastructuur, duurzame energie en biodiversiteit?

Juist door steeds nadrukkelijker te verbinden en samen te werken weten we als betekenisinstelling onze impact zowel in de regio als ver daarbuiten te vergroten

Jolanda Berntsen, Faculteitsdirecteur Aeres Hogeschool Dronten

Jolanda Berntsen

Voor Aeres Hogeschool Dronten zijn dit thema’s waar zij een belangrijke bijdrage aan kan én wil leveren. De hogeschoolfaculteit is een belangrijker verbinder tussen maatschappij, bedrijfsleven en overheid. ,,Ik ben enorm overtuigd van de kracht van samenwerking, juist in deze tijd met de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Het is daarom dat we ons heel bewust verhouden tot de strategische agenda’s van onze stakeholders. Juist door steeds nadrukkelijker te verbinden en samen te werken weten we als betekenisinstelling onze impact zowel in de regio als ver daarbuiten te vergroten’’, vertelt faculteitsdirecteur Jolanda Berntsen.

Al 65 jaar pionier

Al 65 jaar is Aeres Hogeschool Dronten een pionier in het groene hoger onderwijs in Flevoland. Als geen ander is de hogeschoolfaculteit zich bewust van haar maatschappelijke rol op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Dat is onder meer terug te zien in het groeiende aantal studenten dat niet alleen uit de regio, maar ook van ver daar buiten voor een studie in Dronten kiest. Wat ook geldt voor de samenwerkingen met bedrijven die vanuit heel Nederland de weg naar Dronten weten te vinden.

Transitie

De transitie waar overheid en sector voor staan hebben ook invloed op het studieaanbod van de hogeschool. Onder meer met de nieuwe studie Landelijk Vastgoed & Makelaardij speelt de Aeres Hogeschool Dronten in op de vraag uit de markt naar specialisten landelijk en agrarisch vastgoed die in de transitie onmisbaar zijn. Op deze manier wil de onderwijsinstelling studenten afleveren die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame inrichting van het buitengebied en een gezonde toekomst van de agrosector.

Minister Hugo de Jonge start werkbezoek bij Aeres Hogeschool Dronten
Minister Hugo de Jonge start werkbezoek bij Aeres Hogeschool Dronten