hbo studie Tuinbouw en akkerbouw tuin en akkerbouw Aeres Hogeschool Dronten

Het is belangrijk in dialoog te blijven en nog beter naar elkaar te luisteren

Date

Actuele opgaven als klimaat en stikstof zorgen voor kritische vragen over de gebruiksruimte (bodem, water en lucht). De agribusiness en samenleving reageren vaak op elkaar op basis van (voor)oordelen en overtuigingen. Er is weinig reflectief vermogen waardoor het goede gesprek over elkaars drijfveren en waarden wordt bemoeilijkt. Aeres Hogeschool Dronten voelt zicht vanuit haar identiteit betrokken en wil met het nieuwe lectoraat Ethiek en Landbouw inspelen op deze ontwikkelingen. Per 1 april 2022 geeft lector Dr. Rogier van der Wal invulling aan dit nieuwe lectoraat.

De waardering voor ondernemers in de agribusiness is door actuele gebeurtenissen zoals de boerenprotesten, COVID-19 en de stikstofcrisis beïnvloed. Er is enerzijds een toenemende waardering voor de sector, maar negatieve emoties over de boerenprotesten en de stikstofcrisis zorgen voor een negatievere waardering. Hoe ga je hier als jonge ondernemer of adviseur mee om? Hoe zorg je voor een goed gesprek tussen sector en samenleving? Maar ook: hoe ben je rentmeester voor de komende generatie?

In de praktijk blijkt het stellen van goede vragen en het luisteren zonder oordeel, kortom het voeren van het goede gesprek (dialoog), een lastige opgave. De nieuwe lector gaat onder meer aan het werk met het ontwerpen van nieuwe zienswijzen waarmee (historische en internationale) ontwikkelingen in de agrarische sector en de samenleving ethisch-sociologisch kunnen worden geduid. Ook zal een taal-instrumentarium uitgebreid en verrijkt worden voor het voeren van het goede gesprek tussen sector en samenleving en studenten, docenten en onderzoekers zullen daarin getraind worden.

Persoonlijk leiderschap

Ethiek speelt al sinds jaar en dag een belangrijke rol bij Aeres Hogeschool Dronten. Een productiegerichte hogeschool heeft zicht ontwikkeld tot een betekenisinstelling. Het begrip Economy of Life wordt daarbij gehanteerd. Rentmeesterschap, gekoppeld aan ondernemerschap en de keuze die je daarin als mens maakt, staat centraal en er is veel aandacht voor persoonlijk leiderschap.

De nieuwe lector zal zich richten op onderwijs en onderzoek. Alle studenten komen nu in het vierde studiejaar voor het eerst in aanraking met ethiek. Van der Wal: ,,Het zou mooi zijn als studenten vanaf het eerste studiejaar kennismaken met ethiek in de landbouw. Dat het een logische leerlijn wordt binnen het curriculum en voor een flinke impuls kan zorgen binnen de hogeschool. Daarnaast wil ik me ook richten op het bedrijfsleven en de publieke sector en hoe je aan de slag kunt met ethische verbindingen.’’

Dr. Rogier van der Wal is classicus, filosoof, oudheidkundige en bestuurskundige en werkte onder andere bij de VU, de Universiteit Leiden, de VSNU en de VNG. Momenteel is hij senior projectleider bij kennis- en netwerkorganisatie Platform 31 in Den Haag, een functie die hij gaat combineren met het lectoraat bij Aeres Hogeschool Dronten. Ook is hij als Thorbeckefellow verbonden aan de Thorbecke Leerstoel in Leiden.