Life lezing 2022 waar markt en overheid falen Een pleidooi voor regionaal samenleven en samenwerken

Een pleidooi voor regionaal samenleven en samenwerken

Date

Na twee jaar coronabeperkingen is op donderdag 28 april bij Aeres Hogeschool Dronten de Life Lezing 2022 weer uitgesproken. Professor dr.ir. Gert van Dijk sprak voor relaties, personeel en studenten van de hogeschool over het belang van regionaal samenleven en samenwerken. Voorafgaand aan de Life Lezing vond de officiële opening plaats van de nieuwe aanbouw (O-toren).

Het is een bijna onbegrijpelijk feit. Dat het kleine en dicht bevolkte Nederland de op één (VS) na grootste agrarische exporteur ter wereld is. Het succes van de Nederlandse landbouw is gefundeerd op efficiency per eenheid product, vindt Van Dijk. Hij is emeritus hoogleraar Coöperatieve Bedrijfskunde en Management aan Nyenrode Business Universiteit, emeritus hoogleraar Theorie en Praktijk van Coöperatie aan Wageningen Universiteit en emeritus hoogleraar Social Venturing Economics aan Tilburg University.

De land- en tuinbouw in Nederland is onderdeel van een globale agribusiness. Boereninkomens zijn afhankelijk geworden van internationale handel. Daardoor kan het voorkomen dat boeren zogenaamde ‘price takers’ zijn. Grote internationale bedrijven bepalen de prijs in de keten. Zij zijn de ‘price makers’.

‘Footloose’ betekent dat de landbouw wel de omgeving beïnvloedt, maar de omgeving niet de landbouw

Gert van Dijk, Emeritus Hoogleraar

Life lezing 2022 waar markt en overheid falen Een pleidooi voor regionaal samenleven en samenwerken

Tegelijkertijd staat de agrarische sector in eigen land onder druk. Dat komt volgens Van Dijk doordat de landbouw in toenemende mate ‘footloose’ is geworden in de regio waar zij is gevestigd. ‘Footloose’ betekent dat de landbouw wel de omgeving beïnvloedt, maar de omgeving niet de landbouw. Er vindt dan een erosie plaats van ‘het gezamenlijke’. Met als gevolg een groeiend onvermogen voor groepen mensen om de omgeving waar zij in en van leven en van elkaar afhankelijk zijn, gezamenlijk vorm te geven. Kringlooplandbouw is daarom volgens Van Dijk meer dan het sluiten van kringlopen op kortere afstand. In de kern van de zaak gaat het om de bestaanszekerheid van regionale gemeenschappen. Daar waar mensen elkaar kennen, vertrouwen, samenleven en samenwerken. Van Dijk noemt kringlooplandbouw daarom een ‘commons’, waarbij mensen samen publieke waarden realiseren en waarderen.

In het coreferaat betoogt Bert Sloetjes dat hoe Europees en nationaal landbouwbeleid soms haaks staan op de regionale werkelijkheid. Sloetjes is akkerbouwer in Halle, bestuurlijk actief en maatschappelijk betrokken. Conflicterende wet- en regelgeving op het gebied van bodem, mest, en samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij maken volgens Sloetjes de realisatie van regionale kringlooplandbouw lastig. Hij roept beleidsmakers op om zich veel meer te verdiepen in regionale landbouwpraktijken.

Regio

In zijn kritische reflectie roept Van Dijk Aeres Hogeschool Dronten op om in het onderwijs en het praktijkgericht onderzoek ‘Life changing’ keuzes te maken. Om jonge mensen op te leiden die niet alleen liefde hebben voor de sector, maar óók liefde hebben voor de aarde. Zichzelf als onderdeel van dat grote organische geheel beschouwen. En tegelijkertijd liefde hebben voor de regio waarin zij met anderen samenleven en samenwerken. Professor Van Dijk is ervan overtuigd dat een (begin van de) oplossing voor de grote vraagstukken waar we met z’n allen voor staan, in de regio ligt. Hij roept iedereen op om daar te leren en te onderzoeken, te ondernemen en samen te leven.

De Life Lezing in Dronten komt voort uit de merkbelofte van Aeres Hogeschool Dronten. Daarin staat ‘the Economy of Life’ centraal. In die economie werken mensen vanuit rentmeesterschap aan de gezonde balans van geven en nemen. Ze streven ernaar om de drie pijlers van ‘the Economy of Life’, levensdoel, levensbehoefte en leefomgeving, met elkaar in evenwicht te laten zijn. De hogeschool nodigt jaarlijks een deskundige van buiten uit, om op dit thema een kritische reflectie te geven.

Publicatie

De Life Lezing is als publicatie uitgegeven. Wilt u het fysieke boekje bestellen? Neem dan contact met ons op via info.hogeschool.dronten@aeres.nl. Het boekje is ook digitaal te downloaden.

Life lezing 2022 waar markt en overheid falen Een pleidooi voor regionaal samenleven en samenwerken
Life lezing 2022 waar markt en overheid falen Een pleidooi voor regionaal samenleven en samenwerken
Life lezing 2022 waar markt en overheid falen Een pleidooi voor regionaal samenleven en samenwerken
Life lezing 2022 waar markt en overheid falen Een pleidooi voor regionaal samenleven en samenwerken
Life lezing 2022 waar markt en overheid falen Een pleidooi voor regionaal samenleven en samenwerken
Life lezing 2022 waar markt en overheid falen Een pleidooi voor regionaal samenleven en samenwerken
Life lezing 2022 waar markt en overheid falen Een pleidooi voor regionaal samenleven en samenwerken
Life lezing 2022 waar markt en overheid falen Een pleidooi voor regionaal samenleven en samenwerken
Life lezing 2022 waar markt en overheid falen Een pleidooi voor regionaal samenleven en samenwerken
Life lezing 2022 waar markt en overheid falen Een pleidooi voor regionaal samenleven en samenwerken
Life lezing 2022 waar markt en overheid falen Een pleidooi voor regionaal samenleven en samenwerken
Life lezing 2022 waar markt en overheid falen Een pleidooi voor regionaal samenleven en samenwerken
Life lezing 2022 waar markt en overheid falen Een pleidooi voor regionaal samenleven en samenwerken
Life lezing 2022 waar markt en overheid falen Een pleidooi voor regionaal samenleven en samenwerken
Life lezing 2022 waar markt en overheid falen Een pleidooi voor regionaal samenleven en samenwerken