Aeres Hogeschool Dronten gaat onderzoek doen naar automatisch voersysteem Lely Vector

Aeres Hogeschool gaat onderzoek doen naar automatisch voersysteem Lely Vector

Date

Aeres Hogeschool Dronten gaat voor Lely onderzoek doen naar de voordelen van automatisch voeren met de Lely Vector. Dit onderzoek vindt plaats op de praktijkfaciliteiten Aeres Farms en duurt 12 weken. De nadruk ligt op het vergelijken tussen het eenmaaldaags voeren en het automatisch voeren met de Lely Vector. Voorjaar 2023 zullen de eerste resultaten bekend zijn.

Onderzoekers en studenten van Aeres Hogeschool Dronten voeren praktijkgericht onderzoek uit naar de invloed van het voeren met de Lely Vector op dierprestaties en diergedrag. In het onderzoek vergelijken ze het eenmaal daags voeren met een voermengwagen plus voer aanschuiven met de Lely Juno met de voerkeuken Lely Vector. Het onderzoek vindt plaats op de praktijk locatie van de hogeschool: Aeres Farms. ,,We zien in de praktijk dat het continue aanbieden van vers voer voordelen biedt. We willen de effecten van het automatisch voersysteem Lely Vector op melkkoeien met dit onderzoek ook wetenschappelijk aantonen’’, vertelt Joost Alssema, Solutions Manager Lely Benelux. Onderzoeker en projectleider Mariska van Asselt van Aeres Hogeschool Dronten is betrokken bij het onderzoek. ,,Aeres Farms is een geschikte locatie om dit onderzoek uit te voeren omdat de koeien uitgerust zijn met sensoren, zoals de SmaxTec en SenSoor, die veel informatie over de koeien vastleggen.”

,,Aeres Farms is een geschikte locatie om dit onderzoek uit te voeren omdat de koeien uitgerust zijn met sensoren, zoals de SmaxTec en SenSoor, die veel informatie over de koeien vastleggen.”

Mariska van Asselt, Onderzoeker en projectleider

Mariska van Asselt

Voldoende vers voer

De Lely Vector is een automatisch voersysteem dat bestaat uit een voerkeuken met een voergrijper en meng- en voerrobot. De meng- en voerrobot is een autonoom voertuig dat automatisch een zelf gemengd rantsoen kan voeren. Op basis van het meten van de voerhoogte bepaalt de Vector of er meer rantsoen bij moet. Daardoor is er altijd voldoende vers voer voor de koeien beschikbaar. De melkkoeien die meedoen in het onderzoek worden automatisch gemolken en krijgen doorgaans een maal per dag voer door een voermengwagen. De Lely Juno aanschuifrobot schuift het voer meerdere keren per dag aan. In de proef wordt de groep koeien de eerste drie weken gevoerd met de voermengwagen en vervolgens drie weken met de Lely Vector. Dit alles wordt één keer herhaald.

De onderzoekers van Aeres Hogeschool Dronten analyseren wat het effect is van het automatisch voeren op: de voeropname, de melkproductie, de activiteit, de pens pH en het bezoekgedrag aan de melkrobot. De verwachting is dat de koeien, omdat ze continue beschikking hebben over vers voer, een toenamen zullen laten zien van voeropname, melkproductie, herkauwactiviteit en dat de pH en de pens stabieler blijft.