Welke koers kies jij Wiggele Oosterhoff

Welke koers kies jij?

Date

Wees je bewust van je eigen ondernemersruimte. Bespreek je ondernemerswensen vroegtijdig met je ouders. Pas jij bij het bedrijf en past het bedrijf bij jou? Het zijn enkele tips en vragen die tijdens het minisymposium op de Aeres Hogeschool Dronten centraal stonden.

De opleiding Dier en Veehouderij in Dronten organiseerde donderdagmiddag 28 oktober voor derdejaars studenten een minisymposium met als titel ‘welke koers kies jij?’ Er speelt veel in de landbouwsector en op de veehouderijbedrijven. Tal van dossiers liggen op tafel. Hoeveel ruimte is er voor jonge boeren in Nederland nog om te ondernemen?

Drie sprekers riepen de studenten om niet teveel naar de omstandigheden te kijken, maar vooral zichzelf te bevragen; welke koers kies jij? Jonny Hilberink, directeur van Alfa Accountants, riep studenten op om bij de gesprekken over samenwerking zo vroeg mogelijk je eigen visie en wensen kenbaar te maken. Kies niet voor een standaardovereenkomst, maar kies voor je eigen ondernemerskoers en houd daaraan vast. Ron Methorst, lector Omgevingsinclusief ondernemen in Dronten, is groot voorstander van boerendiversiteit. Hij daagde de studenten uit om zelfbewust en proactief te zijn. Probeer zelf waarde toe te voegen aan de fysieke, ecologische en sociale omgeving. Volgens hem zijn de kansen om te ondernemen groter dan ooit. Marlies Bosker, coach bij Movaeres, liet de studenten hun eigen vraagstuk kiezen. Welk gesprek moet er gevoerd worden? Binnen de familie, en wie zitten er dan aan tafel? Over de koers van het bedrijf en hoe die wordt vorm gegeven? Of zijn er managementvragen te beantwoorden zoals wat doet wie en wanneer? Het dringende advies van de drie sprekers was; bepaal je eigen koers en communiceer daar tijdig en goed over met anderen!

Bedrijf overnemen

Onder leiding van dagvoorzitter Wiggele Oosterhoff vulden de studenten aan het begin van het symposium een korte online enquête in. Het merendeel van de aanwezige studenten wil het bedrijf thuis overnemen. Zij zien zichzelf als de meest bepalende factor of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Familie en omgeving scoren duidelijk lager. Het merendeel van de studenten heeft veel vertrouwen in een agrarische toekomst. De meeste studenten kiezen als toekomstige bedrijfsstrategie voor verbreding.