Groene blaadjes met waterdruppels

SPRONG Groen subsidie toegekend aan Centre of Expertise Groen

Date

Het Centre of Expertise Groen (CoE) krijg de SPRONG Groen subsidie toegekend. Aeres Hogeschool is een van de vier hogescholen die deelneemt aan het samenwerkingsverband CoE Groen. Met de subsidie kan het praktijkgericht onderzoek een flinke impuls krijgen. Door de financiƫle borging kan het CoE Groen vaart maken: meer focus, krachten & expertise bundelen ende kwaliteit verhogen.

De toekenning van de subsidie betekent dat er nog meer impact gemaakt kan worden op de grote maatschappelijke uitdagingen binnen het groene domein. Het CoE Groen is het samenwerkingsverband van de vier groene hogescholen, Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool Inholland en Hogeschool Van Hall Larenstein in nauwe samenwerking met andere belangrijke stakeholders.

In de afgelopen acht jaar hebben de vier groene hogescholen programmatisch met praktijkgericht onderzoek en beroepspraktijk op succesvolle wijze samengewerkt in zes Centre of Expertises en met impactlectoraten. Deze samenwerking wordt vervolgd en geïntensiveerd in het CoE Groen. De toekenning van de SPRONG Groen subsidie garandeert een solide basis voor het uitbouwen van de onderzoek infrastructuur en de uitvoering van diverse onderzoeksprojecten.

Transitie

De groene sector staat de komende decennia voor grote uitdagingen. Klimaatverandering, biodiversiteit, circulaire economie, gezond en veilig voedsel en een gezonde leefomgeving vragen om een systeemtransitie. Dit vraagt om verandering in denken en gedrag, gebruik van nieuwe technologieën en nieuwe vormen van samenwerken. Om de daarbij behorende innovatieve kennis te ontwikkelen is een integrale, multidisciplinaire, multi-level, cross-sectorale aanpak nodig. De robuuste basisinfrastructuur van het CoE Groen zet hier vol op in.

Het CoE Groen is nauw verbonden met de beroepspraktijk en de omgeving. Het CoE Groen staat voor de samenwerking in de volle breedte van sectoren binnen het groene domein, van primaire landbouw en voedselverwerking tot natuur en leefomgeving. Het CoE Groen werkt verticaal samen in de groene kenniskolom, mbo, hbo en wo. Er wordt samengewerkt met andere disciplines en partijen om toepasbare oplossingen te ontwikkelen voor de beroepspraktijk en bij te dragen aan up to date en aantrekkelijk onderwijs.

De SPRONG (Stimulering van PRaktijkgerichte ONderzoeksGroepen) regeling van Regieorgaan SIA is erop gericht de positie van praktijkgericht onderzoek van hogescholen te versterken. Klik hier voor meer informatie over CoE Groen.