Nieuw lectoraat Animal Assisted Intervetions

Nieuwe lectoraat focust zich op inzet van dieren voor humane gezondheid

Date

Aeres Hogeschool Dronten initieert een nieuwe lectoraat waarbij een unieke samenwerking ontstaat tussen Aeres Hogeschool Dronten, Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs (AAIZOO), Open Universiteit en Stichting Sam. Dr. Richard Griffioen zal per 1 april benoemd worden tot lector Animal Assisted Interventions. Het lectoraat richt zich op de menskant van de mens-dier relatie in sectoren waarin dieren een belangrijke rol spelen voor de mens.

In de snel groeiende huisdiersector is er behoefte aan verdere professionalisering zo meldt de Raad van Dierenaangelegenheden(RDA). Instellingen moeten toewerken naar een kwaliteitskeurmerk en opleidingen moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Daarnaast zijn er zorgen of de meerwaarde van de mens-dier interactie wederzijds is. ,,De groei van activiteiten, therapie, coaching en educatie programma’s, waarbij dieren worden ingezet is aanzienlijk. Van belang is dat er een zogenoemde body of knowledge gecreëerd wordt met name door praktijkgericht onderzoek met vertaling van de resultaten naar het onderwijs en het werkveld’’, vindt Griffioen.

Het lectoraat zal een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis en educatie rondom de effecten van de mens-dier interactie op het dier en op de mens. ,,We willen meer inzicht krijgen in de effecten van de interactie tussen mens en dier om daarmee het welzijn van dieren te waarborgen en tegelijkertijd het welzijn van mensen te vergroten’’, vertelt Jolanda Berntsen, directeur Aeres Hogeschool Dronten. Lector Griffioen zal nadrukkelijk gaan samenwerken met het lectoraat Human Animal Interactions van dr.ir. Kathalijne Visser. Zij focust zich meer op de dierkant van de mens-dier relatie.

Ruime ervaring bij alle partners

Dit lectoraat levert een unieke samenwerking op tussen de volgende partners: Aeres Hogeschool Dronten, Open Universiteit, Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs (AAIZOO) en Stichting Sam. Aeres Hogeschool heeft al jaren ervaring met de inzet van dieren voor humane gezondheid. Zo is er al een aantal jaren een intensieve samenwerking tussen studenten en docenten van de studie Diergezondheid & Management en Hulphond Nederland. Ook draait voor het tweede seizoen de post-hbo opleiding Therapie met inzet van dieren.

Berntsen: ,,Wij willen als hogeschool een bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken door professionals op te leiden die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in complexe situaties. Ook met dit lectoraat hopen we daar een belangrijke bijdrage aan te leveren."

 

Partner Open Universiteit onderzoekt de mens-dier relatie vanuit de psychologie en wat het contact met de dieren voor de mensen betekent. Meer specifiek onderzoekt de vakgroep Antrozoölogie de effecten van dierondersteunde interventies en de mechanismen die daarbij een rol spelen. Dat doet de vakgroep in samenwerking met nationale en internationale partners waaronder de stichting AAIZOO. Onderzoeksresultaten van de lectoraten komen terecht in bestaande opleidingen en scholingsprogramma’s, zowel bij Aeres Hogeschool als bij de Open Universiteit. Daarnaast wordt bestaand onderwijsmateriaal uitgewisseld. Ook wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van een master.