Aeres Hogeschool Wageningen

Jacqueline van Rennes nieuwe faculteitsdirecteur Aeres Hogeschool Wageningen

Date

Aeres Hogeschool Wageningen heeft een nieuwe faculteitsdirecteur. De Aeres Groep heeft Jacqueline van Rennes met ingang van 1 oktober benoemd in deze functie. Jacqueline heeft veel ervaring opgedaan in het hbo als verantwoordelijke voor onderwijs en onderzoek. Zij was actief als clustermanager van de paramedische opleidingen bij InHolland.

Freek Rebel, instellingsdirecteur van Aeres Hogeschool: “We zijn blij dat we Jacqueline van Rennes als faculteitsdirecteur van Aeres Hogeschool Wageningen mogen verwelkomen. Deze faculteit heeft een rijke historie en levert een belangrijke bijdrage aan kennisontwikkeling en het opleiden van leraren in de beroepsgerichte vakken. We hebben er vertrouwen in dat Jacqueline met haar verbindende kwaliteiten de positie van de faculteit Wageningen intern en extern verder kan helpen versterken”.

Jacqueline van RennesFoto: Jacqueline van Rennes

Jacqueline neemt de taken over van Madelon de Beus die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Onder de deskundige en bezielende leiding van Madelon de Beus heeft Aeres Hogeschool Wageningen zich neergezet als de grootste lerarenopleider in de beroepsgerichte vakken voor vmbo en mbo in Nederland. Zowel in deeltijd als in voltijd en in bachelor en associate degrees. Daarnaast verzorgt Aeres Hogeschool Wageningen de zeer gewaardeerde Masteropleiding Leren en Innoveren. De school is een belangrijke maatwerkaanbieder voor onderwijs en organisaties. Tenslotte concentreren de vijf lectoraten zich op praktijkgericht onderzoek dat praktische wijsheid van professionals (in opleiding) op het gebied van leren en ontwikkelen bevordert en draagt daarmee bij aan het vergroten van leerkracht van die professionals en organisaties.

De studenten worden opgeleid tot hybride en onderzoekende professionals: docenten en kennismanagers, innovators van leren, die werken in beroepsonderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in verschillende sectoren. Kleinschaligheid, flexibiliteit en opleidingen met goede aansluitingen op het werkveld kenmerken de faculteit.