Docent legt wat uit in klas

Een prachtig naslagwerk in het kader van 50 jaar leraren opleiden

Date

Er zijn de afgelopen jaren meerdere boeken gepubliceerd over de geschiedenis van lerarenopleidingen of over facetten daarvan. Ook zijn er veel gedenkboeken verschenen over hogescholen en hun lerarenopleidingen. Maar een boek dat eigenlijk iedere (beginnende) lerarenopleider in de kast moet hebben staan ontbrak nog. De hoofdstukken zijn geschreven door auteurs die nauw betrokken zijn bij (een deel van) de lerarenopleidingen. Het resultaat is het boek ’50 jaar leraren opleiden’ en valt perfect samen met De Dag van de Lerarenopleider op vrijdag 5 november.

Zo ook Madelon de Beus en Jos van Meegen, die met hun jarenlange ervaring binnen het onderwijs een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan dit boek, middels twee hoofdstukken. Madelon en Jos hebben samen geschreven aan het hoofdstuk 'De essentie van lerarenopleidingen voor beroepsgerichte vakken'. Aanleiding voor dit hoofdstuk was het besef dat het voor veel mensen relatief onbekend is dat er leraren voor specifieke beroepsgerichte vakken worden opgeleid. Deze beroepsgerichte vakken zijn de kern van iedere opleiding in het (v)mbo.

In de keuken

Wat daarna volgt is een fascinerend verhaal wat begint in de Middeleeuwen en uiteindelijk in 2020 eindigt. Een verhaal over de ontwikkelingen van het beroepsgerichte onderwijs, waarin Jos en Madelon je meenemen langs de eerste nijverheidsscholen (die opleiden voor o.a. bouwkunde, technisch tekenen en zeevaart), de ontwerpwet Wet voortgezet onderwijs en de jaren '90 waarin in 1992 het lbo wordt ingewisseld voor het vbo, waarna het in 1999 uiteindelijk in het vmbo overgaat. De meest recente wetgeving is die van de invoering van de tien beroepsgerichte profielen in het vmbo. Deze uiteenzetting is verplichte (en waardevolle) kost voor iedereen die zich wil verdiepen in de historie van lerarenopleidingen voor beroepsgerichte vakken én die wil snappen welke belangrijke stappen er zijn genomen om tot het beroepsgerichte onderwijs van vandaag de dag te komen.

Madelon de Beus heeft ook het hoofdstuk 'De groene lerarenopleiding: Maatwerk avant la lettre' geschreven. Na een dienstverband van in totaal bijna 42 jaar heeft Madelon met eigen ogen gezien hoe deze sector zich heeft ontwikkeld. In dit hoofdstuk beschrijft ze dan ook de structurele en inhoudelijke ontwikkelingen van de groene lerarenopleiding. Er wordt kort ingegaan op het landbouwonderwijs omdat daarin de eerste stappen zijn gezet voor de latere inrichting van de lerarenopleiding. Kenmerkend voor deze opleiding is het leren in de beroepspraktijk en het verwerven van de juiste competenties en bekwaamheden. Madelon ziet thema's als 'maatwerk', 'hybride opleiden' en 'het leven lang ontwikkelen' steeds terugkomen in zowel het landelijk beleid als de ontwikkeling van de groene beroepsgerichte lerarenopleiding.

Het boek '50 jaar leraren opleiden' is vanaf nu verkrijgbaar bij onder andere Bruna en De Slegte. Op vrijdag 5 november, tijdens de Dag van de Lerarenopleider, zijn er ook verscheidene inkijkexemplaren beschikbaar op de faculteit in Wageningen.