Afscheid Madelon toespraak

Blog | Madelon de Beus spreekt haar (oud)studenten nog één keer toe

Date

De afgelopen weken heb ik velen van jullie horen uitspreken dat het zo fijn is om elkaar weer te zien in ons gebouw in Wageningen. En je merkt het aan alle kanten, het leeft en bruist weer. Niet in het minst de afgelopen week toen onze studenten van de Ad opleiding Bloemsierkunst samen een grote versiering aan het maken waren. De energie en het plezier straalden er van af. We zijn toch echt ‘sociale dieren’, en hebben het reizen, drukte in het OV en af en toe in de file staan er voor over. Ook voor het leerproces is het van belang. 

Collectief leren, je werkervaringen koppelen aan de theorie, het er over hebben, zorgt er voor dat je je eigen kennis verder ontwikkelt en daar heb je elkaar voor nodig. Zeker, je leert ook wel wat als je dat niet doet, maar juist door het te expliciteren – hardop zeggen, bespreken, andere perspectieven er op loslaten - vind er meer leren plaats.

Dan denk je fijn, wat minder Corona, weer naar Wageningen, lekker aan de slag, en dan blijkt dat we problemen hebben met de ICT. Daar heeft een flink aantal studenten en docenten last van (gehad). De problemen zaten op verschillende plaatsen in het IT-netwerk, wat het opsporen van de oorzaken niet heel eenvoudig maakte. Inmiddels lijkt nagenoeg alles bijna opgelost en we gaan ervan uit dat na de herfstvakantie iedereen weer overal bij kan. Dank aan jullie voor je geduld en het melden. Dank aan de docenten die jullie op een andere manier voorzien hebben van de benodigde informatie voor je studie, want uiteindelijk is dat ook zonder IT beschikbaar, dan is het vooral even zoeken naar een ander kanaal.

Om de gevolgen van Corona op te lossen heeft de overheid het NPO ingesteld, het Nationaal Programma Onderwijs. Het kabinet heeft in totaal 8,5 miljard euro vrijgemaakt om de effecten van de coronacrisis voor leerlingen en studenten te dempen. Het NPO heeft als hoofddoelstelling het voorkomen of inhalen van studievertraging bij studenten die is ontstaan door de coronamaatregelen. Deze vertraging kan betrekking hebben op de kwalificerende kant van het onderwijs, maar ook op het gebied van socialisatie en persoonsvorming. Het betreft een programma voor twee jaar. Naast het standaardbudget is er extra budget uitgetrokken voor lerarenopleidingen, waarmee AHW dus ook wat extra krijgt. De middelen worden besteed aan de compensatie verlaging collegegelden in 2020 en 2021: het collegegeld voor studenten in gehalveerd, ook nog voor studiejaar 2021-2022. Dat betekent minder inkomsten voor de hogescholen. De aanvulling levert de overheid, waardoor wij hier geen problemen door ondervinden. Daarnaast zijn er de zogenaamde NPO ‘Enveloppemiddelen’. Die besteden we aan extra slb/ studiecoaching en zogenaamd inhaal- en ondersteuningsonderwijs, zoals begeleiding studenten die langer studeren dan nominaal en achterstanden wegwerken.

In de volgende Studentennieuwsbrief vind je ongetwijfeld een post van de nieuwe directeur, Jacqueline van Rennes. Na 42 jaar gewerkt te hebben in het groene beroepsonderwijs draag ik het stokje over. Ik wens jullie allen heel veel succes met je studie en je loopbaan, een goede gezondheid en plezier in leven. Bij mijn afscheidsfeestje kreeg ik van iemand een L: leren, lachen, luisteren, luieren en leven. Hou die L in ere 😊

Madelon