nieuwbouw Aeres hogeschool Dronten

Aeres Hogeschool Dronten groeit uit haar kas

Date

In een jaar dat online lessen het uitgangspunt zijn van het onderwijs in Nederland, steekt Aeres Hogeschool Dronten juist de schop in de grond om uitbreiding van haar schoolgebouw mogelijk te maken. Het duurzame kasgebouw dat in 2012 werd opgeleverd, heeft dringend uitbreiding nodig. In zeven jaar tijd is de hogeschool met 35 % gegroeid en deze groei zet nog steeds door. De uitbreiding van het schoolgebouw in Dronten past bij de toekomstvisie die de hogeschool heeft: kleinschalig praktijkgericht onderwijs, elkaar ontmoeten en bijdragen aan de transitie naar een duurzame landbouw.

Met het plaatsen van een spade in de grond gaven Bastiaan Pellikaan, voorzitter Raad van Bestuur Aeres, en Jolanda Berntsen, directeur Aeres Hogeschool Dronten de aftrap van de nieuwbouw voor het pand in Dronten.

,,De land- en tuinbouw wordt steeds kennisintensiever en om de transitie in deze sector vorm te geven zijn, ondanks de afname van het aantal agrarisch ondernemers, meer en nog beter opgeleide ondernemers en adviseurs nodig. De vraag naar goed geschoolde mensen in de periferie neemt alleen maar toe. Scholing en onderzoek zijn daarom van toenemend belang, daar spelen we in Dronten goed op in’’, vertelt Bastiaan Pellikaan, voorzitter Raad van Bestuur Aeres.

,,Als hogeschool zien we hoe belangrijk de transitieopgave is waar de landbouwsector momenteel voor staat. Wij willen daar onze bijdrage aanleveren: toekomstige adviseurs en ondernemers afleveren die weten hoe ze hier op in moeten spelen. Studenten kiezen bewust voor een studie in Dronten: willen meer leren op het gebied innovatie en ondernemerschap, willen leren hoe ze kunnen bijdragen aan een duurzame landbouw. Wij voeren al sinds 2015 het kwaliteitskeurmerk Ondernemen en waren daarmee de eerste in Nederland’’, legt directeur Jolanda Berntsen uit. ,,Ondernemen en ondernemendheid zit in het DNA van de hogeschool. Voor onze studenten is dit een belangrijke reden om naar Dronten te komen. Zij willen gevoed worden en leren hoe ze hun passie (ondernemen) zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.’’

Duurzaam bouwen

De nieuwe aanbouw heeft een oppervlakte van ruim 1100 m2 en wordt aan de bestaande kas gebouwd. De bestaande kasgevel zal voor een deel verplaatst worden en uitgebreid. Er komen klaslokalen, project- en spreekruimtes en een evenementenruimte bij. Net als in het bestaande pand wordt er duurzaam gebouwd. Zo wordt het hemelwater opgevangen en hergebruikt voor het doorspoelen van toiletten. Ook de aanbouw zal energiezuinig zijn. Dit past ook uitstekend bij de Sustainable Development Goals die de hogeschool omarmt. Waaronder verantwoorde consumptie en productie.

Bekijk hier de 3D tour van het nieuwe gebouw.

Groene Long Almere

Niet alleen in Dronten, maar ook in Almere bouwt Aeres Hogeschool. Op het Floriade terrein verrijst momenteel een nieuw onderwijsgebouw dat nu al de bijnaam de ‘Groene Long’ draagt. Door het open ontwerp en de integratie van groen in en om het gebouw wordt het een gezonde en inspirerende leeromgeving voor de studenten. Aeres Hogeschool Almere wordt de groenste hogeschool van Nederland. Het zal deel uitmaken van de Flevo Campus: een plek waar innovaties op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken door onderzoekers, docenten, studenten, ondernemers en voedselveranderaars in de praktijk worden gebracht. Het hoogste punt van het gebouw is bijna bereikt en zal medio maart gevierd worden met het bekende ‘pannenbier’.