Onderzoek laboratorium petrischaaltje student natuur Aeres Hogeschool Almere

Met nieuwe technologie├źn en data science inspelen op droogteproblematiek

Date

Klimaatverandering leidt de laatste jaren steeds meer tot zorgen over water: is er nog voldoende, kunnen we de kwaliteit waarborgen? Maar ook: hoe moet je anticiperen op wateroverlast. Hoe zorg je voor een goede waterkwaliteit en wat zijn de gevolgen voor volksgezondheid en biodiversiteit? Aeres Hogeschool Almere wil met het nieuwe lectoraat Meten is weten: gezond oppervlaktewater door innovaties in monitoring, modellering en maatregelen actief met deze problematiek aan de slag. Vanaf 1 januari 2021 zal Dr. Miguel Dionisio Pires invulling geven aan dit nieuwe lectoraat.

Nieuw lectoraat: Meten is weten: gezond oppervlaktewater door innovaties in monitoring, modellering en maatregelen

Met het nieuwe lectoraat wil de hogeschool inspelen op het groeiende aantal vraagstukken rondom water, in en buiten de stad. En wil ze zich op het gebied van aquatisch onderzoek meer op de kaart zetten.  De nieuwe lector wil met zijn onderzoeksgroep handvatten aanreiken om een betere toekomstbestendige waterkwaliteit van met name oppervlaktewater te bewerkstelligen. De innovaties in monitoring en modellering moeten een verdergaand inzicht verschaffen dan met de huidige meettechnieken gehaald wordt. Hierdoor ontstaat er een beter toekomstbeeld en kunnen maatregelen effectieve ingezet worden, zoals het wel of niet inlaten van water.

Waterkwaliteit en ecologie

Dionisio Pires is momenteel werkzaam binnen de afdeling waterkwaliteit en ecologie van Deltares (een onafhankelijk instituut voor toepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond).  De nieuwe lector zal gaan samenwerken met diverse Almeerse studies waaronder Toegepaste Biologie en Geo Media & Design en met internationale studenten van de studie Aquatic Ecosystem Analysis. Studenten zullen meedraaien in diverse opdrachten en/of stages. Daarnaast zal Dionisio Pires de samenwerking zoeken met partijen als Royal Eijkelkamp, Water Insight en ACACIA Water.

De nieuwe lector hoopt met zijn lectoraat een impuls te geven aan innovaties in het waterkwaliteitsbeheer. Dionisio Pires: ,,Het zou fantastisch zijn als de innovaties echt een intrede doen in het waterkwaliteitsbeheer en daarmee een geaccepteerde methode worden. Ook hoop ik dat er studenten enthousiast raken door hun stage of opdracht en hierdoor een eigen spin-off bedrijf oprichten. Dan heb ik een belangrijk doel bereikt.’’

Waterkwaliteitsvoorspellingen

Dionisio Pires heeft ruime ervaring op het gebied van waterkwaliteit. Na zijn studie Biologie aan de Universiteit van Amsterdam in de richting Evolutionaire Biologie en Ecologie heeft hij een promotieonderzoek gedaan bij het NIOO-KNAW. Hij richtte zich hij op de interacties tussen driehoeksmosselen en blauwalgen.  Momenteel is Dionisio Pires aquatisch ecoloog/limnoloog bij Deltares en houdt hij zich bezig met innovatieve meettechnieken ten behoeve van waterkwaliteit (onder meer remote sensing, DNA technieken, drones etc). Hij leidt ook projecten ten behoeve van waterkwaliteitsvoorspellingen waarin modellering een belangrijke speelt zoals EWACS (een 3D voorspellingsmodel voor drijflagen van blauwalgen) en de AlgenRadar (een statistisch model voor de voorspelling van concentraties algenbloeien).