impactprijs

Student Bedrijfskunde & Agrifoodbusiness in de strijd om Impactprijs 2020

Date

Fraukje Roeleveld, vierdejaars student Bedrijfskunde & Agrifoodbusiness bij Aeres Hogeschool Dronten is genomineerd voor de Impactprijs groen onderwijs 2020 – categorie hbo. Zij heeft samen met haar twee zussen Stichting Broez op gericht. Om de biodiversiteit in het Twentse landschap te laten toenemen, legt Broez bloem- en kruidenrijke akkerranden aan. Deze akkerranden worden langs woonkernen, fiets- en wandelpaden en andere veelbezochte locaties gerealiseerd zodat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen genieten.

De biodiversiteit van het landschap in Twente, maar ook de rest van Nederland is de laatste jaren flink achteruitgegaan. Burgers en boeren willen zich inzetten om meer natuurlijke stroken in het landschap te creëren. Stichting Broez wil boeren stimuleren zich in te zetten voor het vergroten van biodiversiteit door het aanleggen van natuurstroken waar ze een vergoeding voor krijgen. De natuurstroken worden ingezaaid met bloemen- en kruidenmengsels. Burgers en bedrijven die zich willen inzetten voor deze natuurstroken kunnen geld doneren in een specifiek fonds. Vanuit dit fonds ontvangen de boeren hun vergoeding.

Een coöperatie van boeren in Twente die hun mest verwerkt tot biogas toonde interesse en wilde ook een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de streek. Om het duurzame karakter van de bloemenmengsels te vergroten kunnen deelnemende boeren de uitgebloeide mengsels maaien en vervolgens in een vergister om laten zetten in biogas. Dit is aan de boeren zelf, ze kunnen de akkerranden ook laten staan als beschutting en voedsel voor wild.

Gepresenteerd aan Rutte

Fraukje presenteerde haar idee vorig jaar ook al tijdens een bezoek aan minister-president Rutte. Samen met 13 medestudenten mocht zij in het kader van ‘innovatieve ideeën voor de agrarische sector’ haar voorstel (dat ze samen met haar zussen had bedacht) presenteren. Na dit bezoek zaten de drie meiden niet stil en werkten ze het idee verder uit.

Ondertussen zijn er al aardig wat donaties van burgers en bedrijven binnen gekomen. Dit jaar stond er 30.000 m2aan bloem- en kruidenrijke akkerranden, lagen er 26 stroken op zichtbare locaties en verkochten ze 18 bloemzaadpotten aan particulieren. Momenteel werkt Fraukje met haar zussen aan een ‘Broezgenoten’ concept voor MVO bij bedrijven, gaan ze de adviezen over mengsels en inzaaimethodes in de praktijk verder testen en ontwikkelen en bekijken ze of het ‘Broez concept’ ook uitgewerkt kan worden voor andere regio’s.