Professionele Leergemeenschappen

Ervaringen vanuit de praktijk van professionele leergemeenschappen

Date

PLG, Professionele Leergemeenschappen, je leest er regelmatig over. Maar wat is het precies? Wat kan het je brengen? En hoe werkt een PLG optimaal? Vragen en antwoorden die aan bod komen in de uitgave ‘Ervaringen vanuit de praktijk van professionele leergemeenschappen – Achtergronden, ervaringen, tips’ van Aeres Hogeschool Wageningen. Bedoeld voor zowel docenten als leidinggevenden in het onderwijs. We delen onze kennis hierover graag, deze uitgave is vrij beschikbaar.

Meerwaarde

PLG’s; samen met collega’s nadenken, nieuwsgierig blijven, inzichten en ervaringen delen, om samen te kijken wat nodig is om een verbetering in gang te zetten. Het heeft meerwaarde voor iedereen, voor ieder thema en onderwerp, hoe klein of groot ook.

Een deelnemer zegt: “We hebben samen kunnen werken, oefenen, en het daarna in de praktijk kunnen brengen. We hebben als collega’s elkaar feedback kunnen geven en ontvangen. Voor mij is het echt zinvol werken en plezier met vakgenoten hebben.”

Leren door ervaringen

Op basis van 5 jaar praktijkervaring en –onderzoek laten we in onze uitgave zien hoe PLG’s het meest effectief zijn en hoe je dat in je eigen werkomgeving het beste faciliteert. Ook gaan we in op wat het je kan opleveren in het werken met leerlingen, studenten en collega’s. Onze ervaringen laten zien dat samen leren plezier, diepgang en effect heeft en geeft. De uitgave geeft praktische voorbeelden, ervaringsverhalen, nieuwe invalshoeken en tips voor verdere opleidingsmogelijkheden.

Achtergrond

5 jaar lang werkte Aeres Hogeschool Wageningen als facilitator aan het PLG-project, samen met diverse scholen. We blikken terug in de spiegel van de projectjaren waarin verschillende PLG’s actief zijn geweest. We hebben samen veel gedaan en veel te bieden – als professionals in, vanuit en na onze PLG’s - aan toekomstige deelnemers en facilitators. Vandaar onder andere deze uitgave.

Nieuwsgierig?

Wil je zelf een PLG starten of wil je meer informatie hierover. Stuur dan een e-mail naar Ria van Dinteren: r.van.dinteren@aeres.nl

Vraag de uitgave aan door een e-mail te sturen naar info.hogeschool.wageningen@aeres.nl. Of bekijk hier de publicatie.

Voorkant Ervaringen uit de praktijk van PLGs