Onderzoek laboratorium student natuur Aeres Hogeschool Almere

Biodiversiteit onder druk – monitoring en onderzoek belangrijk

Date

De biodiversiteit in Nederland en in de rest van de wereld staat onder grote druk. Hoewel geluiden over de achteruitgang van biodiversiteit ons al tientallen jaren bereiken, schrokken we in 2018 toch weer op. Uit onderzoek bleek dat in een kleine 30 jaar tijd, insectenpopulaties in natuurgebieden in Duitsland met 75 % achteruit zijn gegaan. Hoe komen we aan dat soort informatie en hoe belangrijk is het om dat te weten?

Om met de tweede vraag te beginnen. Dat is zeer belangrijk. De mens profiteert van de enorme biodiversiteit op aarde, door gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen. Die biodiversiteit staat wel onder druk door de groei van de wereldbevolking in Nederland en het streven naar welvaart. Willen we extreme armoede, ongelijkheid, ziekte en honger in de wereld uitbannen, dan is het in stand houden van de resterende biodiversiteit essentieel. Nog los van het feit dat biodiversiteit ook een intrinsieke waarde heeft zonder dat de mens ervan profiteert.

Maar hoe weten we eigenlijk dat de biodiversiteit afneemt? Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek waar Aeres Hogeschool aan bijdraagt, door o.a. het opleiden van toegepast biologen. Jonge mensen die ecologisch adviseur, stadsecoloog of veldonderzoeker willen worden vanuit een passie voor de natuur en een bezorgdheid om de teloorgang van diezelfde natuur.

Om biodiversiteit te monitoren en onderzoek te doen naar maatregelen om biodiversiteit te stimuleren is het noodzakelijk om betrouwbare gegevens te verzamelen over de stand van zaken. Daarvoor staat ons een breed scala aan geaccepteerde en wijdverbreide technieken in de wetenschappelijke wereld ter beschikking. Dat zijn de niet-invasieve technieken waarbij dieren en planten in het veld worden waargenomen en geteld. Dit is maar voor een beperkt aantal opvallende groepen mogelijk. Van veel, kleine, onopvallende groepen krijg je alleen een goed beeld door ze te vangen en de vangsten in het lab te determineren. In Nederland leven meer dan 20.000 soorten insecten. Deze zijn 'op zicht' lang niet allemaal te vinden en in het veld op het oog niet goed uit elkaar te houden.

Daarom leren onze studenten verschillende technieken om ongewervelden te vangen. De technieken worden in wetenschappelijk - en praktijkonderzoek breed toegepast. Zo krijgen onze studenten een betrouwbaar beeld van de aanwezige biodiversiteit. Ondertussen zijn we betrokken bij de doorontwikkeling van technieken, om te onderzoeken of het diervriendelijker kan. Door bijvoorbeeld bestaande vangmethoden aan te passen zodat de bijvangst wordt geminimaliseerd, maar ook door nieuwe technieken in te zetten zoals DNA-barcoding/metabarcoding, automatische beeld- en geluidsherkenning en cameravallen.

Op deze manier proberen we bij Aeres Hogeschool onze studenten op te leiden tot goede, kritische en verantwoordelijke biologen. Die vanuit hun passie en bezorgdheid voor de natuur een bijdrage kunnen leveren aan kennis over en behoud en herstel van de biodiversiteit in Nederland en daarbuiten.