Samenwerking Aeres Farms For Farmers

ForFarmers en Aeres Hogeschool Dronten bundelen krachten in onderwijs en talentontwikkeling

Date

ForFarmers en Aeres Hogeschool Dronten gaan hun samenwerking verder intensiveren. Door de krachten te bundelen willen de twee organisaties talent in de agri- en foodsector verder ontwikkelen en stimuleren. Aeres Hogeschool Dronten en ForFarmers komen met een gezamenlijke aanpak rondom maatschappelijke thema’s in de agrarische sector zoals: duurzaamheid, circulariteit en een economisch vitale agri- en foodsector.

Op het gebied van onderwijs werken ForFarmers en Aeres Hogeschool Dronten al langere tijd samen. ForFarmers levert in overleg met de hogeschool vakinhoudelijke kennis en draagt zo bij aan de actualiteit van de opleidingen en kennis van de studenten. Door de gastlessen en vaardigheidstrainingen komen studenten van de hogeschool in contact met ForFarmers. Ook leggen studenten en docenten bedrijfsbezoeken af bij de veevoerfabrikant. 

Samenwerken aan duaal leertraject

De samenwerking in het bestaande onderwijstraject wordt nu verder geïntensiveerd. “We werken aan een duaal leertraject, waarbij studenten in het vierde jaar kunnen deelnemen aan ons Commercial Trainee Program. Interessant voor alle partijen om te kijken of er een match is tussen de student en onze business en bedrijfscultuur”, vertelt Richard Dijkstra, Salesdirecteur varkens, namens ForFarmers. Jeroen Nolles, teamleider Veehouderij en Ondernemerschap van Aeres Hogeschool Dronten, vult aan: “Andersom hebben medewerkers van ForFarmers de mogelijkheid om zich - na selectie - verder te ontwikkelen via de associate degrees, de bacheloropleidingen en de Master Agribusiness Development van Aeres Hogeschool Dronten.” 

Nieuw: aandacht voor maatschappelijke thema’s

“Nieuw aan de samenwerking is dat we toewerken naar een gezamenlijke aanpak voor maatschappelijke thema’s in de agrarische sector. Daarbij leggen we de focus op een efficiënte veehouderij: het optimaal voeren van dieren met niet alleen minder voerkosten, maar ook minder verlies van stikstof en fosfor, dus positief voor het klimaat. Zo willen we meerwaarde creëren voor onderzoek en onderwijs én zo stellen we de agri- en foodsector centraal,” licht Ad van Wesel, directeur van het nutritie- en innovatiecentrum van ForFarmers toe.
ForFarmers, Aeres Hogeschool Dronten en Aeres Farms werken samen aan onderzoeksvragen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aansluitend op de samenwerkingsovereen-komst sluiten de partners een contract af voor een onderzoeksprogramma voor de komende vijf jaar.

“We willen elkaar versterken als het gaat om onze rol als kennispartner in de sector. Zo staat ook het opzetten van expertnetwerken op de agenda. Met de bedoeling dat studenten, docenten, onderzoekers en lectoren van Aeres Hogeschool Dronten en medewerkers en klanten van ForFarmers een netwerk opbouwen, kennis opdoen en van elkaar leren”, sluit Dijkstra af.