mens-dier samenwerking, tekenen

Intentie tot samenwerking op het gebied van inzet dieren voor humane gezondheid

Date

Aeres Hogeschool Dronten, Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs (AAIZOO), Open Universiteit en Stichting SAM/Vriend van SAM hebben op 30 september 2020 een intentie tot samenwerken getekend. Met de intentie tot samenwerken willen de vier partijen benadrukken dat ze inhoudelijk gaan samenwerken en binnen die samenwerking toewerken naar een tweede lectoraat op het gebied van mens-dier interacties binnen Aeres Hogeschool Dronten.

Per 1 september 2020 is Dr. Ir. Kathalijne Visser bij Aeres Hogeschool Dronten benoemd tot lector Human-Animal Interactions. Kathalijne Visser richt zich daarbij vooral op de dierkant: het dierenwelzijn bij alle mogelijke mens-dier interacties van inzet in de zorg tot aan sport en fokkerij. Richard Griffioen is beoogd lector van een lectoraat dat zich gaat richten op de menskant in Animal Assisted Interventions. Richard Griffioen zal op 13 november 2020 zijn proefschrift Children and Animals in Synchrony verdedigen bij de Open Universiteit. Het bestaande en het beoogde lectoraat overlappen voor het onderdeel waarbij de nadruk ligt op het waarborgen van dierenwelzijn bij de inzet van dieren bij dierondersteunende activiteiten en therapieën. Beide lectoraten zullen dus een duidelijk onderscheidend onderzoeksprogramma hebben om zo een breed spectrum vraagtukken te kunnen bedienen.

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) benadrukt in haar zienswijze Dierbare Hulpverleners (2019) dat de snel groeiende sector van dierondersteunende interventies behoefte heeft aan verdere professionalisering, waarbij instellingen toewerken naar een kwaliteitskeurmerk en waarbij opleidingen voldoen aan kwaliteitseisen. Daarnaast zijn er zorgen of de meerwaarde van de mens-dier interactie wederzijds is. Met andere woorden, wat weten we van het welzijn van de dieren die worden ingezet en hoe wordt dat gewaarborgd? Door de krachten te bundelen willen beide lectoraten een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de sector met onderbouwde kennis en vernieuwde inzichten bij de inzet van dieren in dierondersteunende interventies.

kader

Animal Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs (AAIZOO) is een stichting die zich inzet voor het verbeteren van de kennisinfrastructuur op het gebied van activiteiten en werkzaamheden waarbij dieren een ondersteunende of assisterende rol hebben in de zorg, onderzoek en onderwijs.

Vakgroep klinische psychologie Open Universiteit houdt zich onder meer bezig met het onderzoeksthema antrozoölogie. Binnen dit thema wordt de mens-dier relatie vanuit de psychologie onderzocht en wat het contact met dieren voor mensen betekent.

Stichting SAM/ Vriend van SAM, is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met het verzorgen van dierondersteunende activiteite (animal assisted interventions). Dit doet zij door middel van een drietal ontwikkelde programma’s onder andere voor kinderen met het syndroom van Down en kinderen met autisme.

Aeres Hogeschool Dronten, is een groene hbo-instelling met studies op het gebied van ondernemen, bedrijfskunde, dier en voedsel. Binnen de studie Diergezondheid & Management leren studenten meer over voeding, welzijn, gedrag en ethiek van huisdieren.