Dronten OFW Samenwerkingsovereenkomst tekenen

OFW en Aeres tekenen samenwerkingsovereenkomst

Date

Aeres Hogeschool Dronten en OFW bouwen verder aan bloeiende campus Dronten

Aeres Hogeschool Dronten en Oost Flevoland Woondiensten (OFW) tekenden op maandag 28 september een samenwerkingsovereenkomst. Doel van de overeenkomst is het creëren van een veilige en prettige leefomgeving voor de studenten op de Campus. De overeenkomst is een bekrachtiging van de goede samenwerking die de afgelopen jaren is opgebouwd.

In de overeenkomst is een aantal werkafspraken tussen Aeres Hogeschool Dronten en OFW vastgelegd rond de verhuur, het beheer en de ontwikkeling van de campus. Zo wordt samen een huisvestingsplan opgesteld op basis van de (verwachte) instroom van nieuwe studenten.

Rieke de Vlieger, directeur van Aeres Hogeschool Dronten is blij met de nieuwe afspraken: ‘De samenwerking tussen de hogeschool en OFW draagt bij aan kwalitatief goede studentenhuisvesting in Dronten. Als hogeschool ondersteunen we van harte het sociale beheer van de campus.

Ook directeur-bestuurder Noek Pouw ziet de ondertekening als vruchtbare bodem om samen op verder te bouwen: ‘In Dronten zijn we trots op Aeres Hogeschool Dronten. Hiermee trekken we jonge mensen aan die levendigheid, kennis en innovatie brengen naar onze regio. Belangrijk onderdeel van de opleiding is het samenwerken en samenleven met elkaar. Om nieuwe studenten te begeleiden in hun eerste stappen op eigen benen, willen we dat de campus een veilige en prettige leef- en woonomgeving is, voor studenten nu en in de toekomst. Daaraan willen we als sociale huisvester van Dronten bijdragen.’

Verhuur kamers op de Campus
Aeres Hogeschool Dronten en OFW hebben vanuit de gezamenlijke doelstelling hun eigen taken en verantwoordelijkheden op de Green Campus. OFW verhuurt 338 kamers aan studenten die voor langere tijd aan de Aeres Hogeschool Dronten studeren. Voor de buitenlandse studenten die korter in Nederland verblijven, verzorgt Aeres Hogeschool Dronten de huisvesting.