Nieuwe Steyr trekker voor OnderwijsLeerKavel Aeres Hogeschool Dronten

Nieuwe Steyr trekker voor OnderwijsLeerKavel Aeres Hogeschool Dronten

Date

Vrijdagochtend overhandigde Anton Weevers van het gelijknamige mechanisatiebedrijf uit Swifterbant de sleutels van de nieuwe Steyr trekker voor de OnderwijsLeerKavel van de hogeschool aan Jaco Biesheuvel (beheerder van de kavel). De trekker is een welkome aanvulling om de proeven van de OnderwijsLeerKavel zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Bettie Tijsseling, studieleider Tuinbouw en Akkerbouw & Agrarisch ondernemerschap bij de hogeschool is enthousiast. ,,We hadden al een tijdje de wens om een eigen kavel te hebben waar onze studenten allerlei experimenten en proeven uit kunnen voeren binnen de teelt van diverse gewassen. Nu hebben we er ook een eigen trekker voor beschikbaar.’’

Nieuwe Steyr trekker voor OnderwijsLeerKavel Aeres Hogeschool Dronten

OnderwijsLeerKavel

De 15 ha tellende OnderwijsLeerKavel is sinds dit voorjaar in gebruik. Studenten van de studies Tuinbouw en Akkerbouw en Agrarisch ondernemerschap Tuinbouw en Akkerbouw komen tijdens hun studie veelvuldig naar de kavel. Helaas is dat dit eerste seizoen niet geheel volgens plan verlopen vanwege Corona. Doelstelling is dat de eerstejaars studenten op de kavel kennis op doen over onder andere de groei en ontwikkeling van de verschillende gewassen. Op diverse tijdstippen tijdens het groeiseizoen volgen ze een gewasronde waarbij ze meer leren over de gewassen en over herkenning van ziekten, plagen en onkruiden. Alle tweedejaars studenten voeren er experimenten uit. Van tevoren hebben ze zelf bedacht welke experimenten ze interessant en waardevol vinden. Vervolgens wordt een keuze gemaakt welke er dat jaar uitgevoerd gaan worden. Een aantal experimenten/proeven worden meerdere jaren uitgevoerd. Tussen de uien staan bijvoorbeeld stroken met Phacelia. Doordat dit natuurlijke vijanden aan trekt, hopen de studenten de druk van trips in uien te verminderen. Ook is er bijvoorbeeld een strook waar alleen mechanische onkruidbestrijding is uitgevoerd. Derde- en vierdejaars studenten voeren allerlei onderzoeken uit op de kavel, in het kader van teelt, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld bodem- en watermanagement en precisielandbouw.

Data verzamelen

,,We hebben ook proeven die jaarlijks terugkomen, zoals de stikstoftrappen die we nu hebben aangelegd, maar ook de strokenteelt komt volgend jaar weer terug. Welke andere experimenten en onderzoeken er dan komen, dat is aan de studenten’’, vertelt Tijsseling. Studenten verzamelen veel data, onder andere door het doen van gewaswaarnemingen met het oog, maar ook door het gebruik van sensoren en drones. De data die tijdens alle studiejaren verzameld worden komen in een grote database waar zowel studenten als docenten uit kunnen putten voor bijvoorbeeld een onderzoek of een casus gewasbescherming. Tijsseling: ,,De OnderwijsLeerKavel is voor studenten een prachtige leerkavel waar studenten en docenten met en van elkaar veel kunnen leren.’’  

Nieuwe Steyr trekker voor OnderwijsLeerKavel Aeres Hogeschool Dronten

Omroep Flevoland

Omroep Flevoland was bij de overhandiging van de trekker sleutels aanwezig te zijn en maakte een reportage met docent akkerbouw Piet Haak en met student Goos de Groot, hij start komende week met zijn derde studiejaar Tuinbouw en akkerbouw.

Bekijk hier het item van Omroep Flevoland.