Kantine Wageningen

Nieuws over aanmelden ook na 1 juni en onderwijs op locatie

Date

Inschrijven na 1 juni

In verband met de Coronacrisis is de inschrijftermijn landelijk verlengd tot 1 juni. Tot die tijd heb je ook recht op een studieadvies. Omdat we begrijpen dat dit misschien nog te vroeg voor je is, kan je ook na 1 juni nog bij ons terecht. Dus als jij pas in de zomer jouw besluit neemt, neem dan gerust nog contact met ons op. Maar bedenk wel, voor een zorgvuldige intakeprocedure is het beter je inschrijving zo snel mogelijk in orde te maken. Lees hier meer over inschrijven voor een voltijdopleiding en inschrijven voor een deeltijdopleiding.

Onderwijs na de zomer voor nieuwe studenten zoveel mogelijk op locatie

Het kabinet heeft in de persconferentie van 19 mei jl. aangegeven dat het hoger onderwijs vanaf 15 juni een beperkte herstart op locatie kan maken. De afspraken gelden tot 1 september. Wij gebruiken ze ook om ons onderwijs van periode 1 of semester 1 voor te bereiden in geval er ook dan nog sprake is van beperkende maatregelen. Wat wel in de lijn der verwachting ligt.

Semester 1 voor nieuwe studenten

We bereiden ons voor het aankomend studiejaar voor op een combinatie van onderwijs op locatie én online. We gaan proberen eerstejaars studenten zo veel mogelijk onderwijs op locatie aan te bieden; practica en trainingen gebeuren in ieder geval op locatie en voor theoretische lessen streven we naar zo veel mogelijk onderwijs op locatie. Dit met als doel om nieuwe studenten (elkaar) te leren kennen en hen een zo goed mogelijke start op het hbo te geven.

Wel hebben we in onze gebouwen te maken met beperkte aantallen mensen en kleinere groepen door de 1,5meter-maatregel en de beperkte bezettingsmogelijkheden van het openbaar vervoer. Dat kan betekenen dat we per locatie verschillende roostertijden aan moeten of mogen houden. Hierover wordt overlegd met de Veiligheidsregio en vervoerders.

Introductieweek

Ook de introductie op de nieuwe studententijd zal een andere vorm krijgen. Helaas moeten we sommige tradities verbreken. Samen met ouderejaars studenten en docenten bezinnen we ons op wat wél kan. We zorgen sowieso voor een waardig alternatief.

Per faculteit wordt een scenario uitgewerkt. Studenten die zich al hebben ingeschreven voor studiejaar 2020-2021 houden wij op de hoogte per e-mail.

Alle afspraken zijn onder voorbehoud. Het kabinet zal ingrijpen met inperkende maatregelen als het aantal besmettingen gaat toenemen. Het motto blijft: Alleen samen krijgen we Corona onder controle!

Meer informatie en actuele updates: www.aereshogeschool.nl/coronavirus

Infographic

In onderstaande infographic staan alle maatregelen nog eens kort samengevat

Infographic studiejaar 2021