Gras weiland

Cursusaanbod stikstof

Date

Als groene hogescholen leveren wij graag een bijdrage aan mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek. Inzet van de expertise die bij ons in huis is, ligt daarbij voor de hand. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten heeft zich hierover ook uitgesproken in een brief aan de Tweede Kamer:

“… Vooruitlopend daarop kunnen boeren per direct terecht bij de groene hogescholen voor individuele begeleiding. Boeren kunnen daarnaast gebruik maken van de cursussen en trainingen die nu al door de groene onderwijsinstellingen worden aangeboden. Daarnaast zullen de groene hogescholen en Wageningen Academy in het licht van de stikstofproblematiek op de praktijk gerichte cursussen en trainingen ontwikkelen.” (Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak landbouw en stikstof’ d.d. 7 februari 2020)

De komende weken gebruiken wij, als groene hogescholen, om in afstemming met het ministerie een goed aanbod neer te zetten. Zodra hierover meer bekend is, publiceren wij dit op aereshogeschool.nl.