Boeken en tablet

Het werkplekleren vormt een essentieel onderdeel van de Bachelor en Ad-opleiding van Aeres Hogeschool Wageningen (AHW). Door het functioneren in activiteiten die horen bij het beroep waarvoor de student wordt opgeleid kan de student ervaringen uit de praktijk onderbouwen met theorie en omgekeerd. Daarnaast is het werkplekleren bij uitstek geschikt om ‘samen te leren’: leren van en met collega’s, maar ook het uitwisselen van ervaringen met medestudenten die op andere plaatsen hun werkplekleren invullen.

Vormgeven van de werkplekopdracht

De student is één of meerdere dagen per week aanwezig op onze faculteit in Wageningen en is daarnaast wekelijks één of meerdere dagen per week aanwezig voor de uitvoering van het werkplekleren binnen uw (onderwijs)instelling of bedrijf.

In onderling overleg bepalen u en de student hoe het werkplekleren zal worden ingericht. Daarbij zijn de activiteiten uit beroepssituaties (onderwijseenheden) waarmee de student op dat moment in de opleiding bezig het uitgangspunt. De beroepssituatie (BS) is een herkenbare en betekenisvolle situatie uit de beroepspraktijk waarin een student werkt aan één of meerdere bekwaamheidseisen.  Wilt u meer informatie over de verschillende beroepssituaties? Klik hier voor een korte omschrijving van de beroepssituaties.

Afhankelijk van de mogelijkheden binnen uw organisatie/bedrijf vragen wij u om onze student voldoende oefenmogelijkheden, opdrachten of taken te geven, die voldoen aan de volgende criteria: 

  • Aan de student moet een bepaalde mate van verantwoordelijkheid worden gegeven, die gepaard gaat met passende begeleiding.
  • De opdrachten en de context waarbinnen deze moeten worden uitgevoerd, liggen op hbo-niveau.  

De student is in eerste instantie verantwoordelijk voor het onderhouden van het contact met u als werkplekbieder en u daarbij te voorzien van de benodigde informatie. We beschouwen dit als een oefening en onderdeel van een werkplekperiode.

Brochure

Meer informatie over het studeren binnen Aeres Hogeschool Wageningen en de rol van het werkplekleren daarin vindt u in onderstaande bijlage:

Verzekering

Ten behoeve van de studenten zijn er collectieve verzekeringen afgesloten voor studie en stage. Kijk hier voor meer informatie.