Boeken en tablet

Informatie voor werkplekbieders voor studenten uit Wageningen

U leest deze informatie omdat een student van Aeres Hogeschool Wageningen u gevraagd heeft of u de student een werkplek (stageplek) wilt bieden. Op deze site willen we u informeren over de gang van zaken rondom het werkplekleren en het begeleiden van onze studenten.

Aeres Hogeschool Wageningen en werkplekleren 

Aeres hogeschool Wageningen biedt opleidingen op Ad, Bachelor en Master niveau. Veelal zijn deze opleidingen gericht op een educatieve of kennismanager rol in beroepsonderwijs of bedrijfsleven. 

Binnen de opleidingen neemt het werkplekleren, het leren in een ‘authentieke leeromgeving’ een belangrijke plaats in. Door het functioneren in rollen en taken die horen bij het beroep kan de student ervaringen uit de praktijk verbinden met theorie en omgekeerd. 

Informatie voor werkplekbieders

Wij hopen op een fijne samenwerking tussen u, onze student en Aeres Hogeschool Wageningen!