Laptop typen

De reguliere stageperiodes vindt u hieronder. Stageplaatsen kunnen aangemeld worden via onderstaande button. De stagecoördinator en onze studenten worden over de aangemelde stageplaats geïnformeerd.

Stageperiodes

Stage op een primair bedrijf

  • Studenten van de faculteit Dronten volgen een stage van 10 weken in leerjaar 1. De vorm waarin en de periode kan per opleiding verschillen.

Buitenlandstage

  • Studenten van de faculteit Dronten volgen een buitenlandstage van minimaal 5 weken in leerjaar 2 en/of 3.

Afstudeerstage

  • Studenten volgen een afstudeerstage van 3 maanden in leerjaar 4. Dit kan gekoppeld worden aan een afstudeeropdracht. In dat geval betreft het een periode van een halfjaar.